Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 3954, 3955, 3956, 3957, 3958 i 3982).


Poseł Jerzy Wenderlich:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Przypadł mi honor przedstawienia kandydatury do Trybunału Stanu pana prof. Andrzeja Jana Sokali.

    Pan profesor urodził się w 1955 r. w Kamienicy Polskiej pod Częstochową. W latach 1974-1978 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1980-1981 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy i zdał egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. W 1981 r. został zatrudniony w Katedrze Prawa Rzymskiego UMK w Toruniu. W roku 1989 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a jego praca doktorska uzyskała wyróżnienie w prestiżowym konkursie ˝Państwa i Prawa˝. W 1999 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, a w 2011 r. prezydent Rzeczypospolitej nadał mu tytuł profesora nauk prawnych.

    Pan prof. Sokala zajmuje się prawem rzymskim i prawem wyborczym. Kieruje Katedrą Prawa Rzymskiego UMK od 2000 r. oraz od roku 2008 Centrum Studiów Wyborczych UMK, którego jest pomysłodawcą i założycielem. W latach 2005-2012 pełnił funkcję dziekana na Wydziale Prawa i Administracji UMK, zaś obecnie jest prorektorem tejże uczelni do spraw studenckich i polityki kadrowej. Wypromował 6 doktorów oraz blisko 300 magistrów i licencjatów z zakresu prawa, administracji oraz europeistyki. Za swoją działalność edukacyjną został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odbył staże naukowe m.in. w Rzymie, w Padwie, w Perugii, był stypendystą Centro Incontri e Studi Europei w Rzymie. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, a od 2011 r. jest członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk.

    W latach 2003-2005 pełnił funkcję sędziego Trybunału Stanu. W 2007 r. kandydował już na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W latach 1991-2001 sprawował funkcję dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu. Obecnie ściśle współpracuje z Państwową Komisją Wyborczą. W maju 2000 r. został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Złotym Krzyżem Zasługi. Pragnę zwrócić uwagę na jedno zdanie uzasadniające przyznanie tego odznaczenia, a mianowicie otrzymał on je ˝za zasługi w działalności na rzecz demokratyzacji prawa wyborczego i przeprowadzanych wyborów˝.

    Pan prof. Andrzej Sokala jest autorem licznych publikacji naukowych, dydaktycznych i popularnonaukowych z zakresu prawa rzymskiego i prawa wyborczego.

    Dorobek, droga zawodowa i osiągnięcia pana profesora Sokali dają pewność, że jest to kandydat znakomicie przygotowany i że daje gwarancję rzetelnego, odpowiedzialnego traktowania powierzonych mu obowiązków i zadań. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego


112 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Briefing prasowy wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Wybór Marszałka Sejmu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Jerzy Wenderlich

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy