Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r.˝ (druk nr 3390) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 3471).


Poseł Stanisław Żmijan:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kilka zdań. Posłowie zadający pytania stawiali tezy, najdelikatniej rzecz ujmując, rozmijające się z faktami. Otóż, Wysoka Izbo, mówiłem - wydawałoby się - powoli i wyraźnie. Jak można sformułować tezę, że nie ma poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, skoro w 1991 r. zanotowaliśmy 54 tys. wypadków na polskich drogach, w których zginęło prawie 8 tys. ludzi, a w 2014 r. miało miejsce 35 tys. wypadków, w których zginęły 3202 osoby?

    Nietrudno zauważyć, że różnica jest zasadnicza, więc nastąpiła poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mówiłem także, że znacząca poprawa następowała w poprzednich latach. W 2014 r. tempo postępu było mniejsze, ale zanotowaliśmy większy postęp w tym zakresie niż kraje Unii Europejskiej. U nas ten wskaźnik główny, wskaźnik ofiar śmiertelnych, poprawił się o 3%, w krajach Unii Europejskiej - w sumie o 1%, czyli mamy dobrą tendencję. Chcemy po prostu pokonać dystans i, rzecz jasna, w dalszym ciągu podejmować działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

    O pojazdach, o stanie technicznym pojazdów, o wpływie tego mówiłem. Oczywiście możemy o tym mówić, rozkładać sprawy na części, możemy głębsze analizy przeprowadzać, ale powtórzę: mamy nasycenie pojazdami na tysiąc mieszkańców porównywalne z nasyceniem w krajach Unii Europejskiej, które mają większą sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu. W ostatnich latach, w szczególności w latach 2007-2013, znacząco zwiększyliśmy ilość kilometrów autostrad i dróg szybkiego ruchu. Ponad 66% dróg krajowych mamy w stanie technicznym dobrym i będziemy kontynuować program budowy dróg krajowych w latach 2014-2020, czyli w tym zakresie idziemy konsekwentnie dalej. Aktualnie samochodów osobowych poniżej 5 lat mamy 12%, powyżej 10 lat - 68%, powtórzę, średni wiek szacowany jest na 15 lat. Przy czym oczywiście są pojazdy, które mają kilkadziesiąt lat, tylko są czasowo wyrejestrowywane, więc tu znowu trzeba pogłębionych analiz. Zdrowy podział, taki, co do którego ocenia się, że stan techniczny pojazdów nie będzie miał negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, to 30% powyżej 10 lat, 30% poniżej 5 lat.

    Jeszcze jedna kwestia, mówię o tych działaniach, które są ewidentnie podjęte. Otóż jest zmiana umocowania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na czele Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego stanął szef resortu infrastruktury i rozwoju, zastępcą jest wiceszef resortu sprawiedliwości, to zupełnie inne umocowanie. Działania są podjęte, my jesteśmy tak naprawdę - bo oceniamy rok 2014 - w drugim roku wdrażania bardzo dobrego programu działania, narodowego programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. To są działania realne, związane z konkretnymi, realnymi środkami finansowymi, bo przecież wszyscy wiemy, że oprócz działań edukacyjnych potrzebne są działania realne związane z finansowaniem szeregu przedsięwzięć, w szczególności w zakresie infrastruktury. Mówiłem o tym. Chodzi w szczególności o rozdzielenie potoków ruchu tych niechronionych rowerzystów, pieszych, bo udział pieszych, szczególnie jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, jest wyjątkowo duży, aż 34%.

    Tak więc nie mam wątpliwości i chcę z całą mocą podkreślić: mamy dobrą tendencję, dobry trend i powinniśmy kontynuować te działania, które są podjęte, i podejmować nowe, a do podejmowania nowych jesteśmy całkiem dobrze przygotowani. Niemniej jednak podkreślę jeszcze raz, że za stan bezpieczeństwa odpowiadamy wszyscy, bo codziennie każdy z nas, nawet jeżeli jest kierowcą zawodowym, musi wyjść do garażu, na parking, do samochodu, jest pieszym, musi wsiąść za kierownicę, po wykonanej pracy za kierownicą musi znowu być pieszym, czyli edukacja, roztropne, mądre zachowania, nawyki, że nie jesteśmy sami na drogach, są inni uczestnicy i powinniśmy brać to pod uwagę.

    Dziękuję wszystkim, którzy angażowali się i angażują na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Dziękuję, panie marszałku. (Oklaski)Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r." wraz ze stanowiskiem Komisji


43 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy