Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r.˝ (druk nr 3390) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 3471).


Poseł Andrzej Adamczyk:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani marszałek, jestem oburzony sposobem prowadzenia obrad...

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Ma pan prawo.

    Poseł Andrzej Adamczyk:

    ...przez panią marszałek.

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Panie pośle, traci pan czas. Proszę zadawać pytanie.

    Poseł Andrzej Adamczyk:

    My dzisiaj nie mówimy o jakości szlaków turystycznych, tylko o polskich drogach, na których giną tysiące ludzi.

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Dlatego w imieniu pana klubu wypowiadał się pan poseł...

    Poseł Andrzej Adamczyk:

    Więc, pani marszałek, proszę nam pozwolić wystąpić w tej debacie...

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Ma pan 1 minutę.

    Poseł Andrzej Adamczyk:

    ...i w sposób jasny wyartykułować swoje opinie, swoje zdania.

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Proszę od tej chwili zacząć liczyć czas.

    Ma pan 1 minutę na zadanie pytania.

    Proszę szanować regulamin Sejmu.

    Poseł Andrzej Adamczyk:

    Szanowni Państwo! Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2014 r. Polska należy do krajów Unii Europejskiej, Europy, w których jest najwięcej wypadków śmiertelnych. Polska znajduje się na niechlubnym, bo przedostatnim miejscu na liście, wyprzedza nas tylko Rumunia.

    W raporcie, który analizowaliśmy w czerwcu na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury, który przejrzałem zresztą wczoraj przed dzisiejszą debatą, sztampowo mówi się o takich czy innych zjawiskach. Mam pytanie. Dlaczego rząd nie odnosi się do kwestii dotyczącej najbardziej niebezpiecznych dróg w Europie? Dlaczego rząd nie mówi, co zrobił lub zrobi w sytuacji, kiedy śmiertelne wypadki drogowe są powodowane złym stanem infrastruktury drogowej, złym stanem nawierzchni? Dlaczego brakuje podstawowych informacji o zjawiskach, które mają wpływ na liczbę śmiertelnych wypadków na polskich drogach? (Dzwonek) Pytanie kieruję do rządu. Dlaczego ten raport został sporządzony w sposób technokratyczny? Praktycznie rzecz biorąc, nie znajdujemy w nim odpowiedzi na pytanie, co należy zrobić, żeby polepszyć sytuację w zakresie ruchu drogowego. Dziękuję. (Oklaski)

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Pośle Adamczyk! Był pan zapisany do zabrania głosu w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość. Zrezygnował pan z tego, więc proszę do nikogo nie mieć pretensji, że nie miał pan szansy brać udziału w dyskusji, że mógł pan tylko zadać pytanie.

    Bardzo panu dziękuję.

    Poseł Andrzej Adamczyk:

    Nie mam pretensji, że nie mogłem brać udziału w dyskusji.

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Jako następny pytanie zadaje pan poseł Bogdan Rzońca.

    Bardzo proszę, panie pośle.

    Poseł Andrzej Adamczyk:

    Przepraszam, pani marszałek. Nie chciałbym z panią polemizować, chodzi mi tylko o to, żeby w dokumentach sejmowych widniał wyraźny zapis. Nie wyszedłem z pretensjami, że nie mogłem brać udziału w dyskusji. Zupełnie świadomie poprosiłem pana posła Szmita...

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Pan chciał dyskutować o tym, że ograniczam dyskusję.

    Panie pośle, ta dyskusja jest niepotrzebna.

    Poseł Andrzej Adamczyk:

    Dziękuję.Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r." wraz ze stanowiskiem Komisji


67 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy