Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu ˝Program dla Odry - 2006˝ w roku 2014 (druk nr 3547) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 3917).


Poseł Michał Jach:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Moje pytanie też może nie jest bezpośrednio związane z pani informacją, ale bardzo ściśle łączy się ze sprawą Odry. Chodzi mi o umowę polsko-niemiecką o regulacji Dolnej Odry. To jest umowa o zabezpieczeniu Odry przed powodzią. Umowa została przygotowana w 2008 r. i od tego czasu w naszym regionie, a pochodzę z zachodniopomorskiego, średnio raz na kwartał a to minister, a to pan premier, pani premier opowiadali, że wkrótce ta umowa wejdzie w życie. Chciałbym zapytać, czy ta umowa została w końcu ratyfikowana? Została ona podpisana w świetle fleszy, przy kamerach, 27 kwietnia przez odpowiednich przedstawicieli rządu w obecności dwóch pań premier (Dzwonek), pani premier Merkel i pani premier Kopacz, po czym zaczęto szukać drogi ratyfikacji. Czy ona jest już ratyfikowana czy nie? Dziękuję.Poseł Michał Jach - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu "Program dla Odry - 2006" w roku 2014 wraz ze stanowiskiem Komisji


126 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Michał Jach - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Jach - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Agencji Mienia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Jach - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy