Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Przedstawiona przez ministra środowiska informacja o realizacji ˝Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015˝ w roku 2014 (druk nr 3484) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 3918).


Poseł Joanna Bobowska:

    Dziękuję bardzo.

    Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec informacji o realizacji ˝Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015˝, dotyczącej roku 2014.

    W informacji podano, że zaawansowanie prac na koniec ubiegłego roku to 90%. W poszczególnych zadaniach problemem pozostało dokończenie przebudowy dróg, to było ponad 82% na koniec ubiegłego roku, oraz zabezpieczenie osuwisk.

    Należy podkreślić fundamentalne znaczenie tego zbiornika dla regionu górskiego, bowiem zapora już w roku 2010 podczas powodzi zdała egzamin i jest to dowód, że projekt jest bardzo ważny dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Dzięki kumulacji wody w zbiorniku obniżono falę powodziową na Wiśle, uratowano mosty w Krakowie i znacząco obniżono szkody powodziowe, a więc zapora swoją rolę przeciwpowodziową odegrała jeszcze przed zakończeniem prac.

    Należy też pamiętać, że powstające jezioro nie tylko ma pełnić funkcję przeciwpowodziową, lecz także będzie ono stanowić dużą atrakcję turystyczną, a tym samym jest ważnym dla regionu przedsięwzięciem gospodarczym. Niestety w ustawie dotyczącej zbiornika nie udało się przewidzieć finansowania tego rodzaju przedsięwzięć, podobnie jak nie można było uwzględnić wydatków na zagospodarowanie przestrzeni oraz obsługę ruchu turystycznego. Problem ten pozostawiony jest do rozwiązania samorządom gmin, przede wszystkim gminom Mucharz, Stryszów, Zembrzyce, na których obszarze będzie znajdować się zbiornik.

    Trzeba podkreślić, że skala inwestycji jest ogromna, a związane z nią nakłady finansowe być może jeszcze są niewystarczające. Pod koniec jej realizacji ujawniły się niestety kolejne problemy, dlatego niezbędne okazały się dodatkowe środki finansowe, m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kluczowe prace przy zbiorniku zostały wykonane, niemniej jednak konieczne są finalizujące działania, polegające na badaniach geologicznych, zabezpieczeniu terenów osuwających się i zagrożonych osunięciem.

    Nie można też zapomnieć, że z problemem niedokończonych inwestycji na miejscu pozostają lokalne władze i mieszkańcy. Dotyczy to kilku kwestii, m.in. budowy ostatniego odcinka drogi łączącej gminę Mucharz z miejscowością Zagórze, drogi Świnna Poręba - Zagórze Brańkówka, przetarg bowiem unieważniono z końcem września, mimo zapewnień, że budowa zostanie zrealizowana w 2015 r. Droga miała powstać w zamian za odcinek drogi biegnącej po dnie zbiornika, stanowi ona jedyny dojazd do siedziby gminy, ośrodka zdrowia i innych instytucji zlokalizowanych w Mucharzu.

    Wątpliwości budzą też ograniczenia związane z realizacją dróg Zagórze - Łękawica, Dąbrówka - Stryszów. Pozostało również kilka odcinków dróg kończących swój bieg w zbiorniku po jego napełnieniu. Pochylenia się przez realizatora inwestycji wymaga kwestia zabezpieczenia ujawnionych osuwisk w gminie Stryszów w miejscowości Dąbrówka, co uniemożliwia zakończenie budowy zbiornika, a w konsekwencji jego napełnienie. Ponadto sen z powiek lokalnym liderom spędza niezrealizowanie wniosku gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce w sprawie przekazania na realizację budowy zapory zbędnych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, a przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na centra kultury i rekreacji oraz dla służb związanych z zabezpieczeniem, np. dla policji wodnej i straży wodnej.

    Kończąc, chciałabym zapytać, jaki będzie budżet i jaki będzie harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2016 umożliwiający zakończenie budowy zbiornika Świnna Poręba, bo wiadomo, że program w zasadzie się kończy. Jakiego możemy spodziewać się terminu faktycznego zakończenia budowy i oddania do użytkowania zbiornika? Należy podkreślić, że w ostatnich latach inwestycja realizowana była z dużym zaangażowaniem ministerstwa i instytucji zarządzających, za co dziękujemy. Powstała nowa infrastruktura obiektów mieszkalnych, dróg i mostów, co pozytywnie wpłynęło na jakość życia na tym obszarze. Aby pomyślnie zakończyć przedsięwzięcie, należy podjąć zdecydowane działania pozwalające na sfinansowanie końca prac, tak aby zbiornik mógł pełnić swoją funkcję. Trzeba pamiętać, że kilka dekad życia na placu budowy, likwidacja domostw, pozbycie się tak ważnej w Małopolsce ojcowizny i przeniesienie centrum życia mieszkańców z tego obszaru, z doliny Skawy (Dzwonek), na wzgórza były dla tych osób koszmarem - koszmarem oczekiwania i niepewności co do przyszłości. Warto więc dzisiaj ostatecznie podjąć decyzje finansowe dotyczące satysfakcjonującego dokończenia dzieła. Niech będą one swoistym zadośćuczynieniem za wszelkie niedogodności i pozwolą na zadowalające społeczeństwo przekonanie o skrupulatnym dokończeniu tego wielkiego państwowego dzieła.

    W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, mając na uwadze pozytywne stanowisko połączonych komisji, rekomenduję przyjęcie informacji rządu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji "Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015" w roku 2014 wraz z stanowiskiem Komisji


54 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy