Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja do Spraw Petycji (PET)

Rozpatrzenie petycji w sprawie inicjatywy ustawodawczej dot. nieodpłatnego przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na cele mieszkaniowe zgodnie z załączonym projektem ustawy
- uzasadnia Przewodnicząca Komisji.
Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu
- przedstawia Przewodnicząca Komisji.


3 wyświetleńZobacz także:


Komisja Infrastruktury (INF)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2015)...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie polityki rodzinnej w Polsce.Rozpatrzenie projektu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Gospodarki (GOS)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o produktach biobójczych (druk nr 3964).Rozpatrzenie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy o działach administracji rządowej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działaności w VII kadencji Sejmu -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy