Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie polityki rodzinnej w Polsce.
Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie poprawy skuteczności wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu.
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania asystentów rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu
- przedstawia Przewodniczący Komisji.
Sprawy bieżące.


31 wyświetleńZobacz także:


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli opieki medycznej nad osobami...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie opieki medycznej nad osobami w wieku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zapewnienia mocy wytwórczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Zaopiniowanie dla Prezydium Sejmu RP propozycji tematów kontroli zgłoszonych przez komisje...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Informacje Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Informacja nt. likwidacji Funduszu ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości oraz zaspokojenia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonywania zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 44 w sprawie strat...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli koordynacji polityki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 52 w sprawie wykorzystania...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy