Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu
- przedstawia Przewodniczący Komisji.


48 wyświetleńZobacz także:


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)
Informacja o skutkach wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)
Prezentacja na temat: „Prąd, ciepło i gaz z polskiego węgla – Elektrownia Poligeneracyjna...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)
Informacja o realizacji "Programu polskiej energetyki jądrowej".Referują: - Minister...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)
Prezentacja na temat: „ Sposoby realizacji pakietu klimatycznego” - referuje dr hab....

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)
Prezentacja na temat: „ Technologia transformacji bioetanolu do DME – biopaliwa drugiej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)
Informacja o koncesjach przyznanych na rozpoznanie i wydobywanie złóż kopalin na terenie Polski...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy