Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Sekretarz Poseł Piotr Łukasz Babiarz:

    Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

    - do Spraw Petycji - godz. 9.30,

    - Etyki Poselskiej - godz. 9.30,

    - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 9.30,

    - Zdrowia - godz. 9.30,

    - do Spraw Kontroli Państwowej - godz. 10,

    - Gospodarki - godz. 10,

    - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 10.30,

    - Finansów Publicznych - godz. 10.30,

    - Infrastruktury - godz. 11,

    - Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji - godz. 11,

    - Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych - godz. 11,

    - Ustawodawczej - godz. 11,

    - Finansów Publicznych - godz. 11.30,

    - do Spraw Służb Specjalnych - godz. 12,

    - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 12,

    - Sprawiedliwości i Praw Człowieka - godz. 12,

    - Regulaminowej i Spraw Poselskich - godz. 12,

    - Administracji i Cyfryzacji wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 13,

    - Łączności z Polakami za Granicą - godz. 13,

    - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - godz. 13,

    - Polityki Senioralnej - godz. 13,

    - Odpowiedzialności Konstytucyjnej - godz. 14,

    - Administracji i Cyfryzacji - godz. 15,

    - Kultury i Środków Przekazu - godz. 15,

    - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 15,

    - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 15,

    - Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 15,

    - Skarbu Państwa - godz. 15,

    - Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach - godz. 15,

    - Obrony Narodowej - godz. 16,

    - Mniejszości Narodowych i Etnicznych - godz. 16,

    - Sprawiedliwości i Praw Człowieka wspólnie z Komisją Zdrowia - godz. 16.30,

    - Odpowiedzialności Konstytucyjnej - godz. 17,

    - Spraw Wewnętrznych - godz. 17,

    - Edukacji, Nauki i Młodzieży - godz. 17,

    - Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - godz. 17,

    - Polityki Społecznej i Rodziny wspólnie z Komisją Infrastruktury oraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 17,

    - Spraw Zagranicznych - godz. 17,

    - Polityki Społecznej i Rodziny - godz. 18,

    - Zdrowia - godz. 18.

    W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości - godz. 10,

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Energii Odnawialnej i Gazowej - godz. 12,

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii - godz. 15,

    - Parlamentarnego Zespołu Polska - Unia Afrykańska - godz. 15.30,

    - Parlamentarnego Zespołu do spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej - godz. 17.

    Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Kulturalnych zaprasza na konferencję pt. ˝Wielopole, Wielopole... - stulecie urodzin Tadeusza Kantora˝ - godz. 11.30 sala nr 217 w Senacie.

    I jeszcze jeden komunikat.

    W piątek 9 października 2015 r. od godz. 10 do godz. 14 istnieje możliwość obejrzenia części wnętrz nowego budynku S, w którym swoją siedzibę znajdzie m.in. Wszechnica Sejmowa i gdzie będą sale wykładowe centrum dla zwiedzających. Dziękuję.

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich)Poseł Piotr Łukasz Babiarz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102


143 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Piotr Łukasz Babiarz - Wystąpienie z dnia 05 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Komunikaty

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Łukasz Babiarz - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Łukasz Babiarz - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Łukasz Babiarz - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Komunikaty

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Łukasz Babiarz - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Łukasz Babiarz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy