Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3965 i 3981).


Poseł Józefa Hrynkiewicz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, druk sejmowy nr 3763, to przedłożenie rządowe, do którego opinię wydał generalny inspektor ochrony danych osobowych. Ustawa ta została zmieniona wskutek wniesienia przez rząd, a przyjętych przez posłów Platformy Obywatelskiej na obradach 5-osobowej podkomisji 34 poprawek do ustawy, a następnie 18 poprawek na posiedzeniu komisji. Do tych poprawek GIODO nie wydał opinii, ponieważ opiniował przedłożenie rządowe z druku nr 3763, a nie tekst z 52 poprawkami wprowadzonymi podczas prac komisji. Podobnie GIODO nie opiniował poprawek wniesionych przez Senat, tj. 46 poprawek, z czego 40 poprawek merytorycznych.

    Zgłoszony przeze mnie w dniu dzisiejszym wniosek o wystąpienie do GIODO o przedstawienie opinii został mocą decyzji Prezydium Sejmu odrzucony, a komisja na podstawie art. 153 pod kierunkiem pani wicemarszałek Radziszewskiej procedowała nad ustawą bez opinii GIODO. Taka opinia jest w przypadku tej ustawy wyjątkowo ważna i potrzebna, ponieważ ustawa ta wprowadza prawo stosowania outsourcingu w zakresie takich zadań, jak gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o zdrowiu i leczeniu, czyli informacji najbardziej wrażliwych dla każdego obywatela.

    Dlatego też Prawo i Sprawiedliwość nie poprze poprawek Senatu. Wstrzymamy się w głosowaniu. Natomiast będę wnioskowała o to, aby klub Prawa i Sprawiedliwości wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z prawem trybu procedowania nad tą ustawą. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw


491 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprostowanie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zawodzie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy