Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach metropolitalnych (druki nr 3971 i 3987).


Poseł Zbyszek Zaborowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec poprawek Senatu do ustawy o związkach metropolitalnych.

    Senat, jak mówili moi przedmówcy, przyjął 11 poprawek. Część tych poprawek ma charakter legislacyjny, część doprecyzowujący i poprawiający ustawę, ale jest kilka poprawek, które ją psują. Należy do nich przede wszystkim poprawka nr 1, która faktycznie niezgodnie ze standardami europejskimi próbuje obniżyć próg liczby mieszkańców upoważniający rząd do tworzenia na wniosek zainteresowanych samorządów związku metropolitalnego. Zmiana liczby 500 tys. na liczbę 350 tys. jest w naszym przekonaniu niezasadna.

    Podobnie niezasadne są zmiany w przepisach finansowych, pogarszające sytuację powstającego związku metropolitalnego. Widać tutaj rękę ministra finansów, który zmienia udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na dotacje, wyznacza górny limit w wysokości 180 mln zł i jeszcze określa czas funkcjonowania takiej dotacji. Widać tu chęć regulowania wszystkiego, również związków samorządowych. Wydaje się to głęboko niekorzystne i dziwię się Wysokiemu Senatowi, że daje się rządowi prowadzić za rączkę w tak istotnych kwestiach. W moim przekonaniu komisjom umknęła również poprawka nr 9, która mówi o doliczaniu przez 3 lata zobowiązań nowego związku metropolitalnego do zobowiązań gmin, które go tworzą. W moim przekonaniu ta poprawka to jest już nadmiar ostrożności i też należy ją odrzucić. Inne poprawki akceptujemy, będziemy głosować za ich przyjęciem, mając nadzieję, że ta ustawa da początek integracji, współpracy i koordynacji polityki rozwoju w polskich aglomeracjach. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach metropolitalnych


152 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy