Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji (druki nr 3825 i 3986).


Poseł Zbyszek Zaborowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec poprawek Senatu do ustawy o rewitalizacji.

    Senat 7 sierpnia bieżącego roku przyjął osiem poprawek, które w istotny sposób nie zmieniają ustawy, a jedynie ją doprecyzowują. Nie poprawiają też błędów tej ustawy. W moim przekonaniu problem z realizacją tej ustawy w przyszłości spowoduje przede wszystkim fakt, że ustawą nie kreuje się żadnej agencji rządowej, która odpowiadałaby za rewitalizację. Owszem, przyznaje się istotne instrumenty gminom, ale w zasadzie składa się na ich barki cały proces rewitalizacji. Istotnym wsparciem będzie natomiast ta kwota 25 mld zł prawie wyłącznie z funduszy europejskich. Skuteczne przyjęcie tej ustawy, a więc rozpatrzenie poprawek Senatu, jest potrzebne, aby ten proces zagospodarowania środków europejskich na rewitalizację polskich miast mógł być rozpoczęty.

    Nasze zdziwienie budzi fakt, że od 7 sierpnia te poprawki Senatu czekały na rozpatrzenie. To jest pytanie do pana marszałka. Dlaczego stało się to dopiero na finiszu kadencji? Jaka zagadka tkwi w tym, że te poprawki czekały na rozpatrzenie i w komisji, i w Sejmie, a dopiero na finiszu zostały przedłożone Wysokiej Izbie?

    Mimo tych uwag mój klub będzie głosował zgodnie z rekomendacją komisji. Dziękuję bardzo.Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji


106 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy