Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (druki nr 3968 i 3992).


Poseł Maria Zuba:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Kolejne poprawki, które wprowadzono do ustawy, spowodowały, że ten system coraz bardziej się uszczegóławia w opisie, a jednocześnie staje się bardzo trudny do zrealizowania. Myślę, że liczba kredytobiorców sięgających po to wsparcie wbrew naszym oczekiwaniom nie będzie duża. To pokazuje nawet sposób, w jaki pracujemy nad tą ustawą. Cel, idea jest dobra, dlatego też wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że należy podać tę pomocną rękę kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji, ale fakt, że na każdym etapie procedowania liczba poprawek jest ogromna, od 28 do 14, i kolejne 14, pokazuje, że system ten nie jest łatwy. Należy też zwrócić uwagę na to, że w tej ostatniej wersji ustawy zapisujemy zadania zarówno po stronie kredytobiorców, jak i kredytodawców, i tutaj zmieniamy również to, kto w tym systemie ma funkcjonować. To jest zadanie, które chcieliśmy zrealizować bez udziału starosty i udało się to zrobić, niemniej jednak struktury powiatowe będą uczestniczyły w całym tym procesie, czyli ten system bankowo-administracyjny będzie funkcjonować.

    Teraz pytanie, na ile będzie sprawny przepływ informacji, bo na tym ma polegać udzielanie tej pomocy, jeśli chodzi o ten system, że ma to odbywać się uczciwie, tak żeby nie zniechęcić tych osób, które powinny z tej pomocy skorzystać. Dziś mówimy o rozszerzeniu grupy kredytobiorców, mówimy, że będzie mogła z tego skorzystać każda rodzina, której dochód będzie (Dzwonek) na poziomie dochodu zdefiniowanego w ustawie o świadczeniach socjalnych. Mamy jednak świadomość tego, że sprawność tych osób, jeżeli chodzi o korzystanie z usług administracji, nie jest wysoka, stąd też pojawia się pytanie, czy będą miały one odwagę, żeby z tej pomocy skorzystać.

    Klub Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za tymi poprawkami, niemniej jednak te wątpliwości mamy. Dziękuję.Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy


163 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy