Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Marcin Duszek:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Czy rząd zna aktualną sytuację epidemiologiczną w Syrii, Erytrei i Libanie? Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wymieniał te państwa. Chodzi o stan obecny, kiedy na tamtych terytoriach prowadzone są działania wojenne. Premier Ewa Kopacz jest znana ze swojej gościnności, zwłaszcza w pociągu, ale nasz kraj w związku z brakiem prawdziwej troski o naród opuszczają tysiące młodych Polaków. Z drugiej strony w związku z tą gościnnością rządu do biednej Polski mają przybywać imigranci.

    Mam pytanie do pana ministra: W jakich warunkach będą przebywać uchodźcy do czasu stwierdzenia, jaki jest ich stan zdrowia? Czy będą to obozy otwarte, czy zamknięte?

    Ostatnia sprawa, która mnie nurtuje. Dla przykładu Syria. W debacie przywołano Syrię. W przeciwieństwie do Polski, która wymiera, wyludnia się, której grozi zapaść demograficzna, Syria to kraj ludzi młodych, często z wieloma dziećmi, na które polskich rodzin nie stać z powodu złej polityki rządu. I właśnie tych dzieci, które przybędą z cudzoziemcami, najbardziej wszystkim żal. Czy przewiduje się, jaki będzie system szczepień dla tych dzieci, jak będzie wyglądał monitoring tych szczepień? Jaka będzie ich przyszłość, skoro rząd nie umie zabezpieczyć przyszłości polskim dzieciom? Imigranci przed wybuchem konfliktu zbrojnego, począwszy od lat 80. ubiegłego wieku, mieli bardzo dobrą opiekę zdrowotną, zapewne czasem nawet znacznie lepszą niż w chwili obecnej w Polsce. Czy ci osłabieni ludzie i ich dzieci będą mieli siłę, żeby miesiącami, a nawet latami czekać w kolejkach do polskich specjalistów? Czy to jest właśnie człowieczeństwo Platformy, żeby pozamęczać u nas tych obcokrajowców? Platforma zapomniała natomiast, że solidarność należy się przede wszystkim narodowi polskiemu. Ale jeden z posłów Platformy wie (Dzwonek), i ma rację, że łatwiej solidaryzować się z kilkoma tysiącami imigrantów niż z całym narodem polskim. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób relokowanych i przesiedlanych w związku ze zwiększonym napływem imigrantów z Syrii i Erytrei


3428 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Komunikaty

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Józefa Hrynkiewicz, Marcin Duszek - konferencja z 15 lipca 2015 r.
Konferencja prasowa KP PiS PiS - Biuro Prasowe Klubu Józefa Hrynkiewicz, Marcin Duszek (PiS)...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy