Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Bogdan Rzońca:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z pewnym zdumieniem przeczytałem na stronach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w wydanym dzisiaj biuletynie informację, że agresywna działalność terrorystów z organizacji Państwo Islamskie stanowi jedno z poważniejszych zagrożeń dla stabilności i bezpieczeństwa całego obszaru europejskiego. Gratuluję refleksu, jeśli chodzi o postawę rządu. Na kanwie tego stwierdzenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które się dzisiaj ukazało w biuletynie, chciałbym zapytać, o ile pan minister może powiedzieć: Czy służby specjalne już wiedzą, że wśród osób, które ewentualnie przyjadą do Polski, mogą być ludzie powiązani z Państwem Islamskim? Wiem, że to są informacje poufne, tajne i służby specjalne nie dzielą się nimi, niemniej jednak chciałbym zapytać, czy nasze służby, które chronią Polskę i Polaków, wiedzą już, czy jest potencjalne zagrożenie, że wśród uchodźców będą także przedstawiciele Państwa Islamskiego.

    Wiemy, że Państwo Islamskie prowadzi bardzo agresywną działalność werbunkową, muzułmanie wracają do Państwa Islamskiego już nawet z Europy, z Anglii, Holandii, Niemiec. Wykształceni na uczelniach europejskich wracają, żeby zasilać Państwo Islamskie, i przekazują informacje, gdzie są stadiony, gdzie są miejsca publiczne, w których można ewentualnie zaatakować przeciwników islamu. Czy służby specjalne informują rząd o czymś takim? Chciałbym też zapytać, czy w woj. podkarpackim są przewidziane miejsca dla uchodźców. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób relokowanych i przesiedlanych w związku ze zwiększonym napływem imigrantów z Syrii i Erytrei


381 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Informacja o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie sytuacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy