Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Józefa Hrynkiewicz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kieruję pytanie do pana ministra: Na jak długo zamierza się osiedlić uchodźców w Polsce? Jeśli to są uchodźcy, to oni potrzebują czasowej pomocy i wyobrażam sobie, że macie państwo plan osiedlenia ich na jakiś czas oraz macie plan, co z nimi zrobić.

    Wysłuchałam pana ministra ze zdumieniem, ponieważ sytuacja, jaka jest w Polsce, przygotowania, jakie państwo poczyniliście, przypominają mi dokładnie sytuację sprzed 20 lat, kiedy pod moim kierunkiem została napisana praca doktorska o instytucjonalnej reakcji na zjawisko azylu i uchodźstwa. Po prostu tak samo ani Europa, ani wy nie jesteście przygotowani.

    Wobec tego chciałabym zapytać w kontekście doświadczeń, które mamy z uchodźcami z Czeczenii. Ci uchodźcy są w Polsce od 15, 20 lat, a według mojej wiedzy są całkowicie niedostosowani, nie znają języka, nie pracują, dostają po 1500 zł miesięcznie, podczas gdy osoba sprzątająca w ośrodku otrzymuje 1200 zł miesięcznie za tę ciężką i niewdzięczną pracę. Dzieci czeczeńskie wciąż nie znają języka polskiego, więc pomimo obowiązku szkolnego nie uczą się, swobodnie traktują naukę szkolną, co zmusza rodziców polskich dzieci do zmiany szkoły, do dowożenia do szkoły, często daleko poza miejsce ich zamieszkania. Nie udało się zintegrować Czeczeńców przez wiele lat, choć byli nam bliżsi i w większości znali język rosyjski.

    Jakie zatem macie plany? Jakie są plany polskiego rządu dotyczące możliwości integracji osób sprowadzanych do Polski z Afryki i Azji Mniejszej? Przy czym mówię o uchodźcach, o tych, którzy czasowo mają tutaj być, a nie o migrantach, którzy poszukują lepszego czy może tylko innego życia. (Oklaski)Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób relokowanych i przesiedlanych w związku ze zwiększonym napływem imigrantów z Syrii i Erytrei


295 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprostowanie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zawodzie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy