Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Waldemar Andzel:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wskutek decyzji podjętej przez obecny obóz rządzący PO-PSL nasz kraj ma przyjąć w najbliższym czasie ponad 7 tys. imigrantów. Można jednak przewidywać, że liczba ta będzie jeszcze znacząco się powiększać. Przybywający do krajów europejskich uchodźcy to ludność zupełnie odmienna kulturowo od społeczeństw zamieszkujących stary kontynent. Uznawane przez nich normy oraz wartości nie są zgodne z wyznawanymi przez ludność rdzennie europejską. Biorąc pod uwagę ilość zamachów terrorystycznych oraz uwarunkowania kulturowe w krajach, z których pochodzą imigranci, rodzące się wśród Polaków obawy wydają się w pełni uzasadnione. Decyzja podjęta przez obóz rządzący jest szkodliwa. Aktualna władza nie jest w stanie doprowadzić do skutku procesu repatriacji Polaków z Kazachstanu, co więcej, pieniądze przeznaczone na sprowadzenie rodaków z zagranicy przekazywane są dla obcych kulturowo i stwarzających zagrożenie cudzoziemców. Mając na uwadze dobro obywateli, nie powinno się podejmować decyzji, które są niezgodne z wolą społeczeństwa, nadmiernie obciążają państwo i są ogólnie szkodliwe. W związku z powyższym proszę pana ministra o odpowiedź na następujące pytania: Jakie są przewidywane koszty utrzymania uchodźców w Polsce? Skąd rząd chce pozyskać środki finansowe przeznaczone na utrzymanie uchodźców? Czy określono już lokalizację? W jakich miastach zostaną rozmieszczeni przyjęci do Polski uchodźcy? Czy rząd przewiduje wsparcie finansowe dla Polaków zamieszkujących na Wschodzie i czy zamierza sprowadzić Polaków, repatriantów, którzy chcą wrócić do naszego kraju, do Polski? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób relokowanych i przesiedlanych w związku ze zwiększonym napływem imigrantów z Syrii i Erytrei


471 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o funkcjonowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja bieżąca w sprawie opresyjnej ingerencji organów państwa...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy