Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Maria Zuba:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Kiedy premier Donald Tusk obejmował funkcję szefa Rady Europejskiej, mówiło się, że to dla Polski w tym trudnym czasie, okresie wielka szansa. Można było również dopatrywać się tej szansy w tym, że dostęp do pełnej informacji na temat tego, co dzieje się w Europie, będzie większy. Zjawisko imigracji nie jest zjawiskiem, które tam występuje od miesiąca czy dwóch miesięcy - ono trwa w Unii Europejskiej, zarówno w innych krajach Unii Europejskiej, jak i w Polsce, od kilku lat. W związku z tym pytam: Czy szef Rady Europejskiej Donald Tusk, mając dostęp do pełnej informacji, wysyłał sygnały do polskiego rządu, aby przygotować strategię polityki imigracyjnej w naszym kraju, bo ten problem narastał?

    Drugie pytanie. Czy jest taki dokument w naszym kraju? Przypomnę, że ten temat był niejednokrotnie poruszany na forum Unii Europejskiej. Mało tego, przykładem państwa, które ma taką strategię polityki imigracyjnej, jest Kanada. Dlaczego właśnie u nas takiej nie ma?

    Z przedstawionej nam dziś przez rząd informacji wynika, że (Dzwonek) imigranci będą skoszarowani. Czy wobec tego rząd przygotował działania, które należałoby wdrożyć, żeby dzieci, które są liczne w tym gronie, nie były w tym okresie izolowane od otoczenia, żeby nie wystąpił stres wynikający z rozdzielenia. Kolejne pytanie dotyczy tego, o czym informował nas rząd, że kwestia imigrantów jest związana z tłem wyznaniowym. Jakie to są kryteria i w jaki sposób państwo będziecie dokonywać tej oceny, czy to są chrześcijanie, czy to są osoby, które rzeczywiście potrzebują pomocy na tle wyznaniowym? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób relokowanych i przesiedlanych w związku ze zwiększonym napływem imigrantów z Syrii i Erytrei


164 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy