Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Józef Lassota:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! To, że trzeba zmieniać nawyki żywieniowe, to jest sprawa jasna i oczywista. I dobrze, że te działania są podejmowane. Jednak chyba trochę innego podejścia wymaga żywienie na stołówkach szkolnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, co uświadomiono nam podczas spotkania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Krakowie. Tam te dzieci, do których nie można bezpośrednio dotrzeć, po prostu mają swoje nawyki i nie da się tak szybko zmienić tych nawyków. Stąd jest taka sugestia i prośba, aby jednak inaczej potraktować - przynajmniej przejściowo, przez jakiś czas - tę sytuację.

    Pytanie do pani minister brzmi: Czy uznaje pani zasadność tego i czy planuje się zmianę w tym zakresie, jeśli chodzi o rozporządzenie, uwzględniającą tę sytuację? Dziękuję bardzo.

    Pani poseł Bobowska będzie jeszcze uzupełniać.


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Joanna Bobowska:

    Dziękuję bardzo.

    Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Wypowiem się bardziej w sensie ogólnym, bo od pokoleń te źle kształtowane nawyki smakowe nie są możliwe do zmiany bez procesu dostosowania i bardzo szerokiej prozdrowotnej kampanii informacyjnej na temat zdrowego żywienia. Zdaniem prowadzących stołówki konieczna jest taka zdroworozsądkowa weryfikacja przepisów i przygotowanie listy produktów zakazanych w stołówkach. To rozporządzenie dotyczące zbiorowego żywienia w szkołach w obecnym kształcie jest trudne do wprowadzenia w życie ze względu na ograniczone wydatki w budżetach gmin i innych instytucji.

    Stąd pierwsze pytanie: Czy, wychodząc naprzeciw wnioskom usługodawców, zostaną przygotowane przez ministerstwo w nowym rozporządzeniu przepisy dotyczące produkcji technologicznej potraw i norm żywieniowych? Chodzi o zapisy określające odpowiednie wartości odżywcze i uwzględnienie kwoty, jaką dysponują publiczne instytucje finansujące żywienie dzieci.

    I drugie pytanie: Czy planują państwo zastosowanie okresu przejściowego? Bowiem wprowadzone surowe przepisy powodują marnowanie jedzenia, które zostaje na talerzach małych konsumentów, a także pojawiają się niestety zachowania ekstremalne, np. sklepiki sytuują się poza szkołami, dzieci handlują coca-colą, chipsami albo batonami. Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję.


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera:

    Panie Marszałku! Szanowne Panie i Panowie Posłowie! Tak, tutaj jesteśmy zgodni i chyba nikt nie ma na tej sali wątpliwości, że mamy problem z nadwagą i otyłością u dzieci, że od wielu lat mówimy o tym problemie i że niestety w zastraszającym tempie dzieci nam tyją. W związku z tym były prowadzone prace przez parlamentarny zespół do spraw zwalczania otyłości, podkomisję do spraw zdrowia publicznego. Wielokroć posłowie apelowali, żeby podjąć bardzo intensywną walkę i doprowadzić do tego, żeby przynajmniej mogło nastąpić zahamowanie tendencji do nadwagi i otyłości. To rzeczywiście w najbliższym czasie będzie jeszcze bardziej wzmocnione poprzez realizację ˝Narodowego programu zdrowia˝, w którym jednym z najważniejszych priorytetów, jakie sobie postawiliśmy, jest właśnie zwalczanie nadwagi i otyłości. W przypadku tego zadania różnego rodzaju profilaktyczne badania i kampania edukacyjna będą temu na pewno poświęcone i będą temu dedykowane.

    W związku z tym, że nadwaga i otyłość u dzieci wymagają szerokiej edukacji, nie tylko rodziców, nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów, zmiany nawyków żywieniowych, doszło do powstania poselskiego projektu ustawy, na bazie którego zostało wydane rozporządzenie ministra zdrowia, które, jak państwo wiecie, odbiło się ostatnio bardzo szerokim echem. I dobrze, dlatego że w dyskusji w ostatnim czasie pojawił się problem nawyków żywieniowych i tego, co dzieci naprawdę jedzą, czy aby na pewno śniadania, które jedzą, są pełnowartościowe i dobrze zbilansowane. Ten niejako częściowo zamierzony cel - zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób dzieci są odżywiane - został osiągnięty.

    Konkretne pytanie, które państwo posłowie postawiliście, dotyczy szczegółów. Jeżeli chodzi o ministra zdrowia, to minister zdrowia nigdy nie różnicował ani nie różnicuje dzieci niepełnosprawnych fizycznie czy też intelektualnie. Przebywające w ośrodkach szkolno-wychowawczych dzieci, które wymagają szczególnej troski, rzeczywiście takiej troski wymagają, ale jeżeli chodzi o odżywianie i o nawyki żywieniowe, to są to niczym niewyróżniające się placówki edukacyjne. Specjalnie kierowaliśmy rozporządzenie do placówek edukacyjno-wychowawczych, bo tam dzieci przebywają szereg godzin i tam te nawyki żywieniowe są przez nie wyrabiane. Bardzo często to jest główne miejsce, gdzie kształtują się nawyki żywieniowe. , Że jest to proces długi i żmudny, też o tym wiemy. Nie dokonamy tego natychmiast, tylko musimy działać ewolucyjnie i czekać, aż dotrze się i edukacja zdrowotna, i związane z tym innego rodzaju przygotowywanie posiłku.

    Nie wycofamy się z tego rozporządzenia, jeżeli mam odpowiedzieć konkretnie, w sensie zmian dotyczących ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci specjalnej troski, gdyż uważamy, że zarówno w normalnych placówkach, które wychowują i kształcą, jak i w takich można dostosować to jedzenie, te produkty tak, aby kształtować nowe nawyki, że wymaga to czasu i pewnie zwiększonej pracy, ale jest to możliwe do osiągnięcia.

    Jeśli natomiast chodzi o drugie pytanie, które zadała pani poseł - było kilka drobnych pytań - przygotowujemy konkretne poradniki, w których będą opisane produkty przeznaczone do żywienia zbiorowego. Myślę, że w najbliższym czasie, w ciągu 2-3 tygodni pierwsze takie poradniki będą na naszych stronach. Jesteśmy po wielu spotkaniach i teraz, kiedy rozporządzenie wyszło, wsłuchujemy się we wszystkie wątpliwości i w tę czasami złą interpretację niektórych przepisów, które są zawarte w rozporządzeniu. W przyszłości będziemy mogli na to ewentualnie reagować, natomiast dodatkowo będziemy to wzmacniać właśnie tymi przepisami czy też poradnikami, które zostaną przygotowane przez nas i przez ekspertów.

    Pani poseł pytała o listę produktów zakazanych. Jeszcze w trakcie prac nad ustawą i później przy rozporządzeniu wyszliśmy z innego założenia, mieliśmy inne podejście, a mianowicie jest lista pozytywna, a więc nie zakazywanie, tylko pokazywanie, jakie produkty powinny być spożywane.

    I trzecia sprawa, o którą również pani pytała: Czy okres dostosowawczy tego rozporządzenia nie powinien być dłuższy? Wynika to już z przepisów ustawy. Ustawa weszła w życie w tym samym czasie co rozporządzenie. Dziękuje bardzo.


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Lidia Gądek:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pani minister od dawna wie, jakie jest moje zdanie w tym temacie, jeśli chodzi o styl życia, szczególnie nawyki żywieniowe naszych dzieci, zresztą od pewnego czasu toczę pewnego rodzaju batalię przeciwko pewnym medialnym informacjom.

    Natomiast z odpowiedzi pani minister wynika jedna rzecz, która jest dla nas i dobra, i jednak zastanawiająca: Czy jeśli chodzi o okres przejściowy dla tych placówek, w których naprawdę trudno jest wdrożyć te nawyki, będzie to na zasadzie tylko i wyłącznie informacji, że tak, nie będziemy karać, tylko edukować, spróbujcie te dzieci nauczyć, czy też będzie to jakaś formalna informacja skierowana do tychże placówek? Bo dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną naprawdę trudno jest przekazać, że dzisiaj muszą pić zdecydowanie mniej słodki lub całkiem niesłodki kompot. (Dzwonek) Tylko i wyłącznie o to chodzi.

    Druga kwestia: Jak ma się...

    Już kończę, panie marszałku, jedno zdanie.

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Proszę bardzo.

    Poseł Lidia Gądek:

    ...do tego sytuacja, o której jest w mediach bardzo głośno, że minister edukacji niejako negocjuje z ministrem zdrowia wprowadzenie możliwości spożywania przez dzieci np. drożdżówek, skądinąd wiemy, że niekorzystnych przy spożywaniu ich w nadmiarze dla zdrowia naszych dzieci? Dziękuję.


6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera:

    Dziękuję bardzo.

    Pani poseł w pierwszej części zadaje pytanie o ewentualny czas przedłużenia wejścia w życie. Chcę podkreślić, że przez ostatni miesiąc spotykamy się z przedstawicielami szeregu różnych środowisk, zarówno z osobami, które sprzedają te produkty w sklepikach, jak i z ekspertami, a także oczywiście z paniami czy osobami, które przygotowują żywienie zbiorowe. Spotkaliśmy się także z inspekcja sanitarną, która ma w tej chwili zadanie, żeby przede wszystkim edukować, żeby chodzić po placówkach i tłumaczyć, wyjaśniać wszystkie wątpliwości, jakie są.

    Chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz, że zgodnie z art. 52 ustawy o bezpieczeństwie żywności w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego, czyli w tym specyficznym przypadku, o którym pani poseł mówi, może dojść do takiej właśnie sytuacji, że rada rodziców wraz z dyrekcją placówki może uszczegółowić listę produktów dopuszczonych do sprzedaży lub stosowania w ramach żywienia zbiorowego w oparciu oczywiście o przepisy rozporządzenia. Jeżeli więc jest wątpliwość dotycząca tego rozporządzeniu, to ta rada rodziców powinna usiąść wraz z dyrekcją, żeby doprecyzować i uszczegółowić tę kwestię.

    I negocjacje odnośnie do drożdżówek z panią minister edukacji.

    Myślę, że drożdżówki, które są z pełnego ziarna, z miodem, bez spulchniaczy i bez środków chemicznych, to jest ten produkt, którego oczekujemy, i na pewno nie będzie tutaj zmiany rozporządzenia i dopuszczenia białych drożdżówek do sklepików. Dziękuję bardzo.Józef Lassota, Beata Małecka-Libera i Lidia Gądek - pytanie z 8 października 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Józef Lassota, Beata Małecka-Libera i Lidia Gądek - PO w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. dotyczącego grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach


180 wyświetleńZobacz także:
Poseł Beata Małecka-Libera - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Małecka-Libera - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Beata Małecka-Libera, Marek Hok - konferencja z 8 października 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Konferencja prasowa - Program leczenia HCV PO - Biuro Prasowe Klubu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy