Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Zbyszek Zaborowski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej zwracam się z wnioskiem o zarządzenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów...

    (Poseł Rafał Grupiński: Posiedzenie Konwentu było przed chwilą.)

    ...w celu uzupełnienia porządku dziennego obrad o informację rządu w sprawie niedotrzymania umowy zawartej z górnikami, dotyczącej powołania nowej Kompanii Węglowej. (Oklaski)

    (Głosy z sali: Brawo!)

    Przypominam państwu posłom, że 17 stycznia br. rząd podpisał w Katowicach ze stroną społeczną umowę, na podstawie której m.in. do 30 września br. miała zostać powołana nowa Kompania Węglowa. Przewidywano również znalezienie inwestora dla kopalni Brzeszcze oraz kopalni Makoszowy. Żadne z tych zobowiązań do tej pory nie zostało wykonane...

    (Głos z sali: Nieprawda.)

    ...mimo że jest 8 października. Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego drastycznie się pogorsza. Odbyła się manifestacja górników Brzeszcza, zapowiadane są następne manifestacje, narastają niepokoje społeczne. Oczekujemy od rządu przedstawienia jasnej informacji na temat trybu, sposobu i czasu powołania nowej Kompanii Węglowej oraz ponownego uruchomienia restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Dziękuję bardzo.Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Wniosek formalny


167 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy