Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro.


Poseł Beata Kempa:

    Panie pośle, przeczy pan sobie. Skoro nie chcieliście przesłuchać żadnych świadków, to po co pan wspomina moją skromną osobę? To jest pierwsza rzecz. (Oklaski) Druga rzecz. Jeżeli nam pan zarzucał, że my, wszyscy współpracownicy, działaliśmy wspólnie, w porozumieniu, to pan powinien tego dowieść, nie obrona, pan powinien tego dowieść. Powinien pan mnie wezwać przed ten swój osobisty trybunał, pan tego po prostu nie zrobił. Pan tego również nie dopełnił.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Kobieto, opanuj się.)

    Panie pośle Kropiwnicki, naprawdę powinien się pan wstydzić, dlatego że blokowanie obrony i próba wyjaśnienia pod dyktando... Mało tego, wczoraj nie wyjaśnił pan jeszcze jednej rzeczy, która wymaga wyjaśnienia i powinna być wyjaśniona przez Konwent Seniorów. Wczoraj padła tu informacja, że rzekomo chodził pan po korytarzach i skarżył się, że ma telefon z kancelarii premiera. To na czyje zlecenie był ten proces? Na czyje zlecenie, panie pośle?

    (Poseł Stefan Niesiołowski: Nie podsłuchuj.)

    Bo pan tego nie wytłumaczył. (Oklaski)Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro


137 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja Prokuratora Generalnego dotycząca upublicznienia akt...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zawodzie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy