Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro.


Poseł Andrzej Rozenek:

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Miałem w tym punkcie nie zabierać głosu, ale po tym, co powiedziała pani posłanka Kempa, trudno nic nie powiedzieć. Otóż nieprawidłowościom, przestępstwom, draństwom, które miały miejsce w IV RP, są winni wszyscy funkcjonariusze IV RP, a nie tylko Zbigniew Ziobro.

    (Głosy z sali: Tak jest!)

    To jest wasza odpowiedzialność. Mam ogromne pretensje do Platformy Obywatelskiej, że przez te cztery lata udało się przed Trybunałem Stanu postawić tylko jedną osobę. Przed Trybunałem Stanu powinien przede wszystkim stanąć Jarosław Kaczyński. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Poseł Stefan Niesiołowski: Słusznie. Kiedyś stanie.)

    (Głosy z sali: Brawo!)Poseł Andrzej Rozenek - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro


95 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Jacek Najder - konferencja z 8 lipca 2015 r.
Konferencja prasowa - Trzy pytania referendalne - stanowisko Biało-Czerwonych Przewodnicząca...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Rozenek - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Rozenek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o senackim projekcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Rozenek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Najder - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Najder - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Najder - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Najder - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Rozenek - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Najder - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy