Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

44 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw.


Poseł Beata Kempa:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Zjednoczona Prawica wnoszę o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów, dlatego że nie może być tak, że w Wysokiej Izbie, w sytuacji kiedy toczy się kampania wyborcza, Platforma Obywatelska zamierza zastosować odwet na ludziach, którzy walczyli z tym, co było rakiem naszej polskiej gospodarki, czyli z korupcją.

    (Poseł Stefan Niesiołowski: On jest rakiem.)

    Przypomnę, pani marszałek, że kiedy obejmowaliśmy rządy - istotnie, dzisiaj jest wspaniała rocznica - sięgnęliśmy do raportu Banku Światowego, z którego wynikało jednoznacznie, że najważniejszą i najgorszą barierą, jaka powoduje to, że nie możemy się rozwijać gospodarczo, jest korupcja, że przestępcy w białych kołnierzykach są skrajnie bezkarni, że ich działalność bije w podstawy ekonomiczne państwa. Zaczęliśmy z tym walczyć, a dzisiaj mamy ponieść tego konsekwencje. Jest to jednak jedna strona medalu.

    Jest jeszcze, pani marszałek, druga strona medalu. Za chwilę, jeżeli zastosujecie ten odwet, tak naprawdę pogwałcicie i złamiecie prawo konstytucyjne do obrony. Zasada bezpośredniości w postępowaniu karnym mówi wyraźnie, że świadków trzeba przesłuchać bezpośrednio. A oto, co wczoraj...

    (Poseł Rafał Grupiński: Trybunał będzie wyjaśniał.)

    ...w skandalicznie złym i o małej zawartości merytorycznej sprawozdaniu przedstawił pan poseł Kropiwnicki. Okazało się, że świadkowie przywołani przez obronę nie zostaną przesłuchani. Dlaczego? Bo przedłuży to proces. Na to nawet Stalin nie wpadł. Jak tak można? (Poruszenie na sali)

    Uważam, że w tej sytuacji, Wysoka Izbo, nie możemy podejmować decyzji, ponieważ materiał jest skrajnie niepełny. To jest pierwsza rzecz.

    Słowa klucze, które się przewijają w tym materiale - radzę, żeby pani marszałek jeszcze raz przystąpiła do lektury, to jest ważne, żeby Konwent to cofnął, właśnie dlatego, że takie są te słowa klucze - to są, uwaga: nieustalone osoby, nieustalone miejsca i czas... (Dzwonek)

    (Poseł Stefan Niesiołowski: Czas minął, kończ już.)

    ...domniemane, rzekome.

    Ostatnie zdanie, pani marszałek.

    Wczoraj rzucono wszelkie oskarżenia również pod adresem współpracowników. Można powiedzieć, że byłam pierwszym współpracownikiem, sekretarzem stanu, a nawet mnie nie przesłuchano w tej sprawie. (Poruszenie na sali) Krótko mówiąc, pani marszałek, jeżeli Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ma spaść poniżej poziomu, który reprezentowała III RP przed 1989 r., to jesteśmy na najlepszej drodze do tego.

    Dlatego, pani marszałek, bardzo proszę, żeby zwołać Konwent Seniorów. Powtarzam, materiał jest skandalicznie niepełny, poza tym może być podstawą do procesów cywilnych. Nie pozwolę sobie, żeby mówiono, iż moje działania czy działania moich współpracowników były nacechowane w ten sposób, że były podejmowane przeciwko państwu polskiemu.

    Marszałek:

    Dziękuję, pani poseł. (Gwar na sali)

    Poseł Beata Kempa:

    Dlatego, pani marszałek, powtarzam: wniosek musi być cofnięty ze względu na zawartość tego materiału, ale przede wszystkim dlatego, że złamane zostało prawo do obrony. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw (cd.)


153 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja Prokuratora Generalnego dotycząca upublicznienia akt...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy