Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

41 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym.


Poseł Jerzy Wenderlich:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Ciężko formułować wniosek formalny, bo chciałoby się dodać oczywiście trochę więcej, ale, trzymając się tej formuły regulaminowej, chciałbym zwrócić się do Wysokiej Izby o to, by to straszenie się, te fobie rzeczywiście ustąpiły mądremu myśleniu. Wnosiłbym, aby to głosowanie, które za chwilę się odbędzie, odbyło się w formule ˝za˝, aby ta poprawka została przyjęta w formule ˝za˝, bo wówczas dzielenie Polski miedzami różnymi rzeczywiście będzie historią. Pamiętam, jak parlamentarzyści z dawnego województwa bydgoskiego w 1998 r. prosili, błagali Toruń, byśmy chcieli być razem z nimi...

    (Poseł Grażyna Ciemniak: Pytanie.)

    ...w jednym województwie. Myśmy się zgodzili, ale spodziewaliśmy się...

    Marszałek:

    Ale, panie marszałku...

    Poseł Jerzy Wenderlich:

    ...że będzie to mariaż trwały, a nie koniunkturalny, na chwilę, kiedy...

    Marszałek:

    ...może pan chociaż dotrzyma trybu wniosku formalnego.

    Poseł Jerzy Wenderlich:

    ...światłem toruńskim oświeci się Bydgoszcz, a później to światło w całości Bydgoszcz będzie chciała przejąć. Ale nie jesteśmy małostkowi, nie mamy pretensji do tych, którzy by chcieli znowu dzielić i w tym głosowaniu głosować przeciw. Chcemy dalej służyć Bydgoszczy, ale po partnersku, a nie na zasadach Bydgoszczy...

    Marszałek:

    Panie marszałku...

    Poseł Jerzy Wenderlich:

    ...która wykorzystując to, co mogła wykorzystać z tego mariażu toruńsko-bydgoskiego, dziś chciałaby powiedzieć: nie. (Gwar na sali) Głosujcie za, to jest głosowanie za zgodą, za eliminowaniem fobii.Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym


24 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Briefing prasowy wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Wybór Marszałka Sejmu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Jerzy Wenderlich

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy