Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

41 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym.


Poseł Zbigniew Sosnowski:

    Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie!...

    (Głos z sali: Ile wyciągnie...)

    Mam pytanie do pana ministra. Panie ministrze, pytanie brzmi: Jeśli w strategicznym dokumencie ˝Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego˝ jest zapis o metropolii toruńsko-bydgoskiej i jeżeli w podstawowych dokumentach dotyczących rozwoju województwa jest mowa o tym, że wydzielono środki na budowę metropolii toruńsko-bydgoskiej, to czy jeśli nie przyjmiemy tej poprawki, będzie możliwe zrealizowanie tych dokumentów? I w przeciwieństwie do pani poseł Bańkowskiej powiadam tak: jeśli ktoś chce zrównoważonego rozwoju województw i jeśli ktoś chce zgody między miastami, powinien głosować za tą poprawką. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

    (Głos z sali: Tak będzie.)Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym


37 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy