Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

43 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne (druki nr 3878 i 3950).


Poseł Tomasz Latos:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chciałbym wyrazić poparcie dla projektu ustawy.

    Uważamy, że pewne rozwiązania są ważne i mogą ułatwić przeprowadzenie terapii. Oczywiście lepiej by było, gdyby projekt ustawy nie był procedowany w trybie ekstraordynaryjnym, gdyby stosowne skierowanie do Sejmu nie było tak późne, tylko parę miesięcy wcześniejsze, gdybyśmy mogli spokojnie nad tym debatować i procedować. Jednak sytuacja jest taka, jaka jest. W związku z tym również w czasie dzisiejszego posiedzenia komisji wnioskowałem, a cała wysoka komisja jednomyślnie podzieliła to zdanie, o rozszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie tego punktu.

    Przy okazji muszę też jeszcze przekazać informację, że fakt, iż ta ustawa jest tak ważna, nie wynika wprost z jej zapisów, które są dość enigmatyczne, ale za tymi zapisami dotyczącymi możliwości sponsorowania badań komercyjnych kryje się szersza niż do tej pory możliwość wdrażania różnego rodzaju terapii. Nie jest to jednoznacznie widoczne i być może nie jest łatwo jednoznacznie to odczytać, niemniej jednak w czasie posiedzenia tego parlamentu ta sprawa została przedstawiona i wyjaśniona, stąd, jak rozumiem, zgodne procedowanie nie tylko, jeśli chodzi o samo uchwalenie porządku obrad komisji, rozszerzenie tego porządku, ale też dalsze procedowanie nad tym projektem ustawy, co właściwie przebiegało jednomyślnie, choć trzeba było się sporo napracować, aby ten projekt ustawy poprawić i znaleźć lepsze rozwiązania od tych, które zawierał pierwotny projekt. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo, pani marszałek. (Oklaski)Poseł Tomasz Latos - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne


39 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Tomasz Latos - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Latos - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Latos - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Tomasz Latos - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Latos - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zawodzie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Latos - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Latos - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy