Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Sekretarz Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:

    Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

    - do Spraw Kontroli Państwowej - godz. 10,

    - Finansów Publicznych - godz. 10,

    - Polityki Społecznej i Rodziny wspólnie z Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka - godz. 10,

    - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 10,

    - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 10.30,

    - do Spraw Służb Specjalnych - godz. 11,

    - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 11,

    - Administracji i Cyfryzacji - godz. 11,

    - Infrastruktury - godz. 11.30,

    - Łączności z Polakami za Granicą - godz. 12,

    - Regulaminowej i Spraw Poselskich - godz. 12,

    - Polityki Społecznej i Rodziny - godz. 12.30,

    - Gospodarki - godz. 13,

    - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - godz. 13,

    - Zdrowia - godz. 13,

    - Odpowiedzialności Konstytucyjnej - godz. 14,

    - Administracji i Cyfryzacji wspólnie z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisją Mniejszości Narodowych i Etnicznych - godz. 15,

    - Infrastruktury - godz. 15,

    - Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego - godz. 16,

    - Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - godz. 17,

    - Administracji i Cyfryzacji wspólnie z Komisją Mniejszości Narodowych i Etnicznych - godz. 18.

    Informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 2 regulaminu Sejmu marszałek Sejmu zwołała pierwsze posiedzenie Komisji do Spraw Petycji na dziś, czyli 24 września, na godz. 9.30. Posiedzenie odbędzie się w sali nr 102.

    W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości - godz. 10,

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii - godz. 10,

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Energii Odnawialnej i Gazowej - godz. 13.

    Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki wraz z Koalicją na Rzecz Walki z Bólem zapraszają na debatę ˝Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce˝, która odbędzie się o godz. 14.30 w sali kolumnowej. Dziękuję.Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101


27 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy