Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

40 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druki nr 3286 i 3948).


Poseł Piotr Cieśliński:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przede wszystkim chciałbym się zwrócić do państwa wnioskodawców, przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP. Przepraszam bardzo, ale nie zauważyłem państwa obecności, bardzo za nią dziękuję.

    Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim, którzy wykazali dobrą wolę uchwalenia tego projektu ustawy.

    Być może nie wszystkie proponowane przepisy są precyzyjne, może nie wszystkie są zrozumiałe, niemniej jednak wierzę, że wszyscy, którym leży na sercu przyszłość Polski innowacyjnej, Polski nowoczesnej, Polski wspierającej polskich innowatorów, będą mieli zdanie nieco odmienne od tego, które tutaj usłyszeliśmy. Muszę jednak wspomnieć o tym, iż nie do końca jest prawdą, że nie było szans na to, aby pan prezydent mógł zapoznać się z wprowadzanymi poprawkami, albowiem 8 września, kiedy było zaplanowane posiedzenie podkomisji i planowaliśmy zakończenie procedowania na posiedzeniu podkomisji nad tym projektem, wpłynęła prośba pani minister Sadurskiej, minister w Kancelarii Prezydenta RP, o przełożenie posiedzenia podkomisji na następne posiedzenie celem zapoznania się z projektem, z dotychczasowymi zmianami wprowadzonymi w projekcie. Oczywiście ten projekt przekazałem, przełożyliśmy również posiedzenie podkomisji i załączyliśmy poprawki, które były przyjęte na wczorajszym posiedzeniu podkomisji. A więc od strony merytorycznej taka możliwość była przez dwa tygodnie. Poprawki, które - jeszcze raz powtórzę - wczoraj były przegłosowywane, a dzisiaj zatwierdzone przez komisję, także były do wglądu. Cały obecny projekt ustawy pan prezydent miał przez dwa tygodnie do dyspozycji.

    Owszem, ubolewam nad tym, iż procedowanie nad tym projektem ustawy przybrało takie tempo, ale jeszcze raz powtórzę, że wszyscy, którzy chcą, aby rozwijała się polska myśl innowacyjna, abyśmy wspierali polskich innowatorów, aby nie uciekali oni za granicę, aby inwestorzy chcieli inwestować właśnie tutaj, a nie za granicą, gdzie warunki do inwestowania w start-upy są tak dogodne, jak dogodne będą po uchwaleniu tej ustawy, powinni ze zrozumieniem podejść do całokształtu prac nad tą ustawą. Jeszcze raz serdecznie wszystkim za to dziękuję.Poseł Piotr Cieśliński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności


177 wyświetleń