Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druki nr 3930 i 3940).


Poseł Cezary Grabarczyk:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Transport kolejowy to ważna dziedzina gospodarki państwa. Odgrywa on nie tylko podstawową rolę, jeśli chodzi o przewóz osób, w szczególności gdy chodzi o transport publiczny, zbiorowy, ale jest to także ważna dziedzina związana z przewozem towarów. Dlatego też transportowi kolejowemu często poświęcamy uwagę. Po raz kolejny zmieniamy ustawę o transporcie kolejowym z 2003 r.

    Jak przed chwilą zauważył pan poseł sprawozdawca, przedłożenie zawarte w druku nr 3930 i to załączone do sprawozdania, druk nr 3940, związane są z tym, że jest potrzeba implementacji do polskiego prawa ubiegłorocznej dyrektywy. Ta dyrektywa wprowadza zmiany, które z jednej strony zwiększają bezpieczeństwo w ruchu kolejowym, a z drugiej strony stanowią szansę dla polskich kolei. Dlaczego? Dlatego że wprowadzają rozwiązania związane głównie z nowymi definicjami ułatwiającymi interoperacyjność, a interoperacyjność to szansa dla polskich przewoźników, którzy coraz śmielej poruszają się na rynku usług transportowych w Europie. Dziś możemy o tym mówić z całą pewnością, jeśli chodzi o transport towarowy, ale wierzę, że po zakończeniu wymiany taboru osobowego i po jego modernizacji także w tej dziedzinie będziemy mogli konkurować na rynku europejskim. Dlatego interoperacyjność jest główną częścią tej nowelizacji.

    Równie ważne są te zmiany, które dotyczą zwiększenia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Duża część przepisów poświęcona jest tej właśnie kwestii, w szczególności chodzi tu o tryb prowadzenia postępowania przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, a także rozłożenie akcentów dotyczących współpracy, współdziałania pomiędzy Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych i prezesem Urzędu Transportu Kolejowego.

    Moim zdaniem przepisy te służą rozwojowi polskich kolei, a także kolei europejskich, których częścią jest polska kolej. Dlatego też klub Platforma Obywatelska popiera to przedłożenie. W dalszych pracach nad tym projektem ustawy będziemy opowiadali się za uchwaleniem tego przedłożenia. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Cezary Grabarczyk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym


67 wyświetleń
Zobacz także:

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Grabarczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Grabarczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Grabarczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy