Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

19 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program ochrony brzegów morskich˝ (druki nr 3925 i 3947).


Poseł Konstanty Oświęcimski:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Korzystając z przywileju, że jestem sprawozdawcą, też chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy przez tyle lat walczyli o ochronę brzegów morskich. Dzięki determinacji pani minister udało się znowelizować tę ustawę. To było kolejne podejście. Pani minister włożyła w to naprawdę dużo pracy, dzięki czemu możemy dzisiaj przyjąć tę ustawę.

    Zawsze, kiedy mówimy o ochronie brzegów morskich, jest nas tutaj takie wąskie grono tych, którzy się tym zajmują. Chciałbym więc również podziękować panu posłowi, który zawsze jest aktywny. Nie zawsze możemy mieć to samo zdanie na dany temat, ale liczy się to, że zawsze jest pewien głos, nawet powodujący też takie zastanowienie się nad danym aspektem sprawy, który jest bardzo ważny. Dziękuję tym wszystkim, którzy przez tyle lat funkcjonowania tej ustawy w poprzedniej kadencji i w tej kadencji zawsze zabierali głos, zawsze pracowali nad sprawozdaniami z realizacji tej ustawy, i oczywiście którym zależy na dobru, ponieważ tak naprawdę Morze Bałtyckie to jest nasze dobro wspólne. Pod takim tytułem odbyła się też w Sejmie konferencja podkreślająca wydatkowane kwoty i realizację programu w ciągu ostatnich 12 lat. To jest właśnie to nasze dobro wspólne, o które wszyscy powinniśmy dbać, i powinniśmy zastanawiać się nad tym, jak można by było zapobiec temu, aby w przyszłości uniknąć zagrożeń związanych z tym, że te piękne plaże czy te piękne klify w jakiś sposób mogłyby kiedykolwiek zniknąć.

    A w odniesieniu do tych kwot, jeżeli chodzi o te 911 mln i tę rewaloryzację, dodam jeszcze, że przecież w ostatnim czasie naprawdę bardzo dużo środków spłynęło z Unii Europejskiej na te odcinki, które były w tej ustawie matce, czyli z 2003 r. - te odcinki były tam wymienione i te środki właśnie na to poszły. W związku z tym zostały zmniejszone, ponieważ nie ma już sensu jeszcze raz pobierać tak dużej kwoty. A w przyszłości, tak jak pani minister mówiła, jeżeli będą jakieś zagrożenia, to oczywiście ministerstwo na pewno nie pozostawi tych odcinków tak samych sobie i samorządom.

    Jeszcze raz w imieniu samorządów, urzędów morskich i tych wszystkich, którym zależy na dobru polskiego wybrzeża, dziękuję pani minister i jej zespołowi. Dziękuję pani marszałek za udzielenie głosu. (Oklaski)Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"


79 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o administracji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o administracji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy