Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

19 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program ochrony brzegów morskich˝ (druki nr 3925 i 3947).


Poseł Konstanty Oświęcimski:

    Od razu odpowiem panu posłowi, że te trzy kwoty to są kwoty rozdzielone na poszczególne urzędy morskie, panie pośle. W poprzedniej ustawie było tak, że była przypisana kwota do każdego odcinka. W tej chwili celem, powiedzmy, uelastycznienia wydatków kwoty zostają przypisane do poszczególnych urzędów morskich. Tak że te trzy kwoty są przypisane do tych odcinków, którymi zawiadują poszczególne urzędy morskie. Jak pan tam wyczytał Mrzeżyno, to jest to już Urząd Morski w Szczecinie. Nie to, że 180 mln zł zostanie wydatkowane na odcinek Mrzeżyno, tylko na cały odcinek. Jest w tym pewna logika, jak ktoś to czyta.

    Przechodzę do pytania, mam pytanie do pani minister, jeżeli chodzi o załącznik. Czy w tym załączniku, jeżeli chodzi o poszczególne odcinki, te zadania, które są stawiane do realizacji, są enumeratywnie wymienione? Dla przykładu przy Górkach Wschodnich są zapisane: sztuczne zasilanie i umocnienia brzegowe, w innym przypadku jest samo sztuczne zasilanie. Czy w przypadku jakiegoś nagłego pogorszenia sytuacji tam, gdzie dla danego odcinka jest w tym załączniku zapisane tylko sztuczne zasilanie, będą mogły być też np. budowle wspomagające? Pytam, bo tak na bieżąco poproszono mnie, żebym zadał takie pytanie, ponieważ ten program robi się na kolejne lata. Czy można stosować to zamiennie, czy też, jeżeli tak jest to wymienione w tym załączniku, tylko ta forma zabezpieczenia może być stosowana? Dziękuję bardzo.Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"


98 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o administracji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o administracji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy