Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

19 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program ochrony brzegów morskich˝ (druki nr 3925 i 3947).


Poseł Stanisław Żmijan:

    Bardzo dziękuję.

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawiam stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program ochrony brzegów morskich˝, zawartego w druku sejmowym nr 3925.

    Panie i Panowie Posłowie! Ustawa dotycząca ˝Programu ochrony brzegów morskich˝ została uchwalona w 2003 r. z uwagi na postępujące zjawisko erozji brzegu morskiego. W programie tym zostały określone odcinki najbardziej zagrożone i oczywiście środki finansowe przeznaczone na likwidację wyrządzonych szkód i wykonanie zabezpieczeń. W latach 2004-2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 374 238 tys. zł. Niestety przybierające na sile w ostatnich latach zjawiska destrukcyjne, a mianowicie podnoszenie się wody w Bałtyku, ciepłe zimy i brak oblodzenia, przyspieszają proces erozji brzegów morskich. Potrzebne są dodatkowe środki finansowe na zabezpieczenie tych brzegów, stąd nowelizacja ustawy dotyczącej ˝Programu ochrony brzegów morskich˝. Program technicznej ochrony brzegów morskich może być finansowany także ze środków unijnych, z Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝. Poprzez dokonanie montażu finansowego środków z budżetu krajowego jako wkładu własnego i środków unijnych możemy znacząco zwiększyć środki finansowe na ten cel.

    Załącznik do ustawy określa odcinki brzegu morskiego, na których będą realizowane prace ochronne w latach 2014-2023, i oczywiście wielkość środków finansowych, adekwatnych do potrzeb. Na ten okres planowane są środki w wysokości ponad 900 mln zł, a więc znacząco, bo prawie trzykrotnie, większe niż w dekadzie, która minęła.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mój klub, Platforma Obywatelska, z uwagi na kapitalne znaczenie zmiany ˝Programu ochrony brzegów morskich˝ w zakresie możliwości zwiększenia finansowania tego programu będzie głosował za przyjęciem projektu ustawy. Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"


130 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy