Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 3904 i 3912).


Poseł Andrzej Adamczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mógłbym powiedzieć, że przed momentem zostałem z tego miejsca znieważony. Oczywiście, że tak. Bo jeżeli słyszę o tym, że przespałem okres ośmiu lat...

    (Poseł Ireneusz Raś: Cztery lata...)

    Osiem lat, siedem lat, od 2008 r.

    (Poseł Krystyna Sibińska: Osiem.)

    ...panie pośle, to jest to zarzut absolutnie nie do przyjęcia. Przypomnę państwu, że byłem inicjatorem wielu rozwiązań legislacyjnych, wszystkie odrzuciliście. Panie pośle, proszę, niech pan mi powie, który projekt opozycji został przyjęty przez większość koalicyjną? Mało tego. Dlaczego przez osiem lat nie pojawiła się inicjatywa ministra właściwego do spraw budownictwa? Dlaczego brak tej inicjatywy wyszedł wówczas, kiedy zepsuto całkowicie zabałaganioną ustawę tzw. rewitalizacyjną? Dlaczego pan wypomina posłom opozycji, że nie uchwalili ustawy, a gdzie pan był? Gdzie pana kontakt ze środowiskiem krakowskim? Mało tego.

    (Poseł Ireneusz Raś: Proszę zobaczyć.)

    Panie pośle, kolejne sprostowanie. Jeżeli pan mówi o tym, że były WZ, były sklepy wielkopowierzchniowe, to pragnę przypomnieć, że samorządy broniły się przed tymi szczególnymi rozwiązaniami, które narzucały sklepy wielkopowierzchniowe.

    (Poseł Krystyna Sibińska: Nikt nikomu nie narzucał.)

    Wie pan, co robił Kraków? Nie wie pan. Kraków pozwalał, nie był zresztą jedyny, na realizację inwestycji w zakresie sklepów wielkopowierzchniowych tylko i wyłącznie wówczas, kiedy były one wpisane w plan zagospodarowania przestrzennego. Nie dopuszczał WZ. Znieśliście tę możliwość ustawą rewitalizacyjną, otworzyliście to bezkrytycznie i bezsensownie. Jeszcze raz powtórzę: tylko z litości nie będę powoływał się na informacje, które krążą w Internecie, jakie jest tło stanowienia prawa, o którym dzisiaj mówimy. Pan zapewne to czytał i pan zapewne o tym wie.

    Chciałbym się tylko i wyłącznie skoncentrować na meritum. Tak więc bardzo proszę, żeby nie używać tego typu argumentów. Myślę, że w swoim okręgu wyborczym nie ma pan problemów z reelekcją i nie musi się pan posługiwać takimi tanimi chwytami. (Dzwonek) Dziękuję bardzo.Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


60 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Adamczyk - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy