Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki nr 3773 i 3910).


Poseł Marek Kwitek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Mam pytania. Jakie źródło finansowania przewidziano przy powierzeniu marszałkom województw funkcji wierzyciela i organu egzekucyjnego? Jakie kwoty należy przeznaczyć z budżetu państwa lub z budżetu każdego województwa na ten cel? Chodzi też o koszt zatrudnienia pracowników prowadzących egzekucję administracyjną. Czy projekt ustawy należycie określa skutki finansowe jego wprowadzenia? Czy marszałkowie są w tej chwili dostatecznie przygotowani do wypełnienia obowiązków, jakie przewiduje dla nich projekt ustawy? Czy wnioskodawcy rozważali wprowadzenie w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w słowniku pojęć ustawowych zawartym w art. 4 ustawy definicji legalnej pojęć wierzyciela i organu egzekucyjnego? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Marek Kwitek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych


185 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Marek Kwitek, Gabriela Masłowska, Piotr Polak, Robert Telus, Henryk Kowalczyk, Krzysztof Jurgiel, Maria Zuba - pytanie z 23 lipca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Marek Kwitek, Gabriela...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Kwitek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy