Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druki nr 3465 i 3553).


Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Kieruję dwa pytania do ministerstwa. Jedno z nich dotyczy informacji, która padła z tej mównicy, że zgodnie z tym projektem refundacja dotyczy najniższej krajowej. Chciałbym zapytać, czy w związku z tym - chodzi o to, co jest poza tym projektem - pracodawca może płacić pracownikowi więcej niż najniższą krajową, czy refundacja dotyczy tylko najniższej krajowej. Chodzi o to, czy może płacić więcej.

    I drugie pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy prawdą jest, że Instytut Badawczy Randstad opublikował badanie, zgodnie z którym 85% pracodawców ma pozytywne zdanie o projekcie, według 85% pracodawców ten projekt jest bardzo dobry, jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o promocję rynku pracy dla młodych ludzi. Dziękuję bardzo.Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


53 wyświetleń

Zobacz także: