Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 (druki nr 3834 i 3906).


Poseł Lech Sprawka:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Kontynuując swój wywód, mam trzy pytania dotyczące konkretnych przykładów. Jest dwóch Jasiów: Jaś Kowalski i Jaś Nowak. Rodzice Jasia Kowalskiego zgłosili go do ubezpieczenia, a rodzice Nowaka nie zgłosili. Teraz trzy pytania. Po pierwsze, czy Jaś Nowak jest uprawniony do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, czy nie? Po drugie, czy fakt, że jeden był zgłoszony, a drugi niezgłoszony, w jakikolwiek sposób wpłynął na wysokość składki zdrowotnej płaconej przez rodziców Jasia Kowalskiego i Jasia Nowaka? Po trzecie, dlaczego świadczenie Jasia Kowalskiego będzie finansowane ze składek, z tej części finansów NFZ, a Jasia Nowaka z dotacji z budżetu państwa? Dla mnie nie ma żadnej różnicy między nimi w świetle art. 68 ust. 1 i 2 konstytucji.

    Zasada zapisana we wcześniej wspomnianym artykule, definiująca, co obejmuje dotacja, jest źle skonstruowana. Ostatnie pytanie. Dlaczego nie zmieniacie tam tego bezsensownego zapisu (Dzwonek), a wprowadzacie jakąś przedziwną protezę, i to jeszcze na 3 lata zamrażając kwotę ryczałtową, nie waloryzując, narażając na pewne ograniczenia poszczególne grupy osób objętych finansowaniem z dotacji?Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018


57 wyświetleń

Zobacz także: