Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3837 i 3907).
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3763) – kontynuacja.
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 3001) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Dariusz Dziadzio.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 3878)
- uzasadnia poseł Janina Okrągły.


59 wyświetleńZobacz także:


Komisja Zdrowia (ZDR)
Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Zdrowia (ZDR)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Zdrowia (ZDR)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zawodzie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Zdrowia (ZDR) - cz. 2
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk nr...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Zdrowia (ZDR) - cz. 1
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk nr...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o produktach biobójczych (druk nr 3964).Rozpatrzenie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działaności w VII kadencji Sejmu -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy