Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Oddaj swój głos! BOGDAN RZOŃCA Kandydat do Sejmu RP

Bogdan Józef Rzońca: 1) Miejsce i data urodzenia: Urodziłem się 1-go lutego 1961 roku w Zarzeczu (gmina Dębowiec).

2) Edukacja: Do szkoły podstawowej uczęszczałem w rodzinnej miejscowości – w Zarzeczu. Następnie ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żmigrodzie. Na studia wyjechałem do Krakowa i zostałem absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Wyższej Szkole Biznesu w Nowy Sączu ukończyłem studia podyplomowe. 3-go listopada 2011 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej obroniłem pracę doktorską z zakresu zarządzania.

3) Praca: Pracowałem w Studium Nauczycielskim w Jaśle, następnie w Zespole Szkół Ekonomicznych w Jaśle, a także w Urzędzie Wojewódzkim w Krośnie, firmie Suret sp z o.o. w Dębicy, Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Obecnie jestem Posłem na Sejm Rp.

4) Pełnione funkcje: Pełniłem następujące funkcje i zajmowałem następujące stanowiska: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie; dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle; Wojewoda Krośnieński; Marszałek Województwa Podkarpackiego; Dyrektor Suret sp. z o.o.; Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego; Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego; Honorowy Przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Poseł na Sejm RP.

5) Członkostwo w organizacjach: NSZZ Solidarność; Porozumienie Centrum; ZChN; Prawo i Sprawiedliwość; Stowarzyszenie Honorowych Podhalańczyków.

6) Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Medal Komisji Edukacji Narodowej; Srebrny Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju; Srebrny Medal Za Zasługi Pożarnictwa; Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Ratownictwa Górskiego; Złota Odznaka Honorowa PZM; Odznaka Honorowa Sybiraka; Zasłużony Dla JKS Czarni Jasło; Srebrny Medal Za Zasługi Dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego.

7) Rodzina: żona Anna – lekarz stomatolog; córki – Karolina i Aleksandra.

8) Zainteresowania: historia, filozofia, gospodarka, zarządzanie, polityka.

9) Hobby: turystyka górska, narciarstwo, muzyka, sport.
Źródło InfoPodkarpacie


214 wyświetleń