Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro (druk nr 3283).


Poseł Beata Kempa:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle Sprawozdawco! Tam zabrakło jeszcze jednego: matka z domu. W akcie oskarżenia też się to wpisuje, a pan nie podał takich danych. Oprócz tego, że generalnie oczywiście pan dukał, nie było tam żadnego elementu, który rzeczywiście pragmatycznie można by było włączyć do jakiegokolwiek aktu oskarżenia. To już dawno stwierdzili prokuratorzy, nawet za waszych rządów. Żaden sąd, proces się nie odbył, ale wy dalej z uporem maniaka uważacie, że należy wytaczać procesy. Słowa klucze, które padły podczas tej debaty, to: procesy pokazowe, nieustalone osoby. Pan użył tu sformułowania, to jest bardzo ciekawe, że Zbigniew Ziobro wpływał na Jarosława Kaczyńskiego, żeby wydał owo zarządzenie, i to skutecznie, strasznie, w bezprawny sposób. Czy może pan powiedzieć, panie pośle, jakie to były metody działania? Wie pan, to jest bardzo ciekawe, bo żaden trybunał - nawet taki, który składa się ze wszystkich członków Platformy Obywatelskiej - nie uwierzy w to, żeby ktokolwiek umiał wpłynąć skutecznie na pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby ten wydał jakieś bezprawne zarządzenie. A więc kompletna bzdura, proszę pana. (Oklaski) I jeszcze raz powtarzam: nikt w to nie uwierzy.

    Kończąc, panie marszałku, powiem tak: sama również czuję się oskarżona, bo przez cały czas była mowa o współpracownikach itd. Rozumiem, że też pójdę pod ten sąd kapturowy, ale pójdę w doborowym towarzystwie, bardzo chętnie będziemy się przed tym bronić. Kto wam wyrządził taką krzywdę? Jest takie pojęcie, które nazywa się obsesją. (Dzwonek) Powiem bardzo krótko, że jest to objaw psychopatologiczny oznaczający występowanie uporczywie powracających myśli, wyobrażeń lub impulsów w specyficznych sesjach. Obsesje są objawami, które pojawiają się wbrew woli chorego. Najczęściej pacjentom towarzyszy przekonanie o niedorzeczności przeżywanych obsesji. Często powodują one narastanie napięć emocjonalnych, zaś próby zredukowania oraz uwolnienia się od obsesji prowadzą do wykonywania tzw. czynności natrętnych, objawów, które często występują z obsesjami. (Oklaski)

    (Poseł Tadeusz Woźniak: Do lekarza.)

    W klasyfikacji objawów psychopatologicznych obsesja jest zaburzeniem treści myślenia, proszę pana. Ten akt oskarżenia to jest zaburzona treść myślenia. (Oklaski) Jeżeli chodzi o obsesję, to typowe objawy, obok kompulsji, znane są pod starszą nazwą jako nerwica natręctw. Jeszcze raz powiem: panowie, to się po prostu leczy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Poseł Tadeusz Woźniak: Brawo, brawo. Wybory wyleczą.)Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro


135 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja Prokuratora Generalnego dotycząca upublicznienia akt...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zawodzie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy