Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro (druk nr 3283).


Poseł Jerzy Borowczak:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania zawartego w druku nr 3283.

    Wysoka Izbo! Na osobach piastujących najwyższe funkcje w państwie ciąży szczególna odpowiedzialność za przestrzeganie stanowionych praw. Łamanie przez tę kategorię obywateli ustaw jest niczym innym jak zbrodnią wobec państwa polskiego. Dlatego w naszej konstytucji jest instytucja Trybunału Stanu, który jest od ścigania najwyższych urzędników państwa polskiego za łamanie konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej, innymi słowy, politycznych przestępców.

    (Poseł Tadeusz Woźniak: Kopaczowej to powiedz.)

    (Poseł Krystyna Pawłowicz: Niech pan się liczy ze słowami.)

    Dlatego przypominam...

    (Poseł Tadeusz Woźniak: Niech pan się liczy ze słowami.)

    ...że za naruszenie konstytucji lub ustaw w związku z zajmowanym stanowiskiem...

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Panie i panowie...

    (Poseł Tadeusz Woźniak: To wy jesteście przestępcami.)

    (Poseł Krystyna Pawłowicz: Niech pan...)

    Pani poseł...

    (Poseł Krystyna Pawłowicz: To niech pan marszałek reaguje.)

    Pani poseł, panie i panowie...

    (Poseł Tadeusz Woźniak: On mówi o przestępcach, panie marszałku. Hańba.)

    Przepraszam, panie pośle.

    Panie i panowie posłowie, regulamin nie daje możliwości polemizowania z ław poselskich.

    (Poseł Krystyna Pawłowicz: Nie daje możliwości, gdy są obrażani.)

    Chwileczkę.

    (Poseł Tadeusz Woźniak: To jest chamstwo.)

    Jest możliwość zapisania się do pytań, jest możliwość wystąpienia w imieniu klubów, a w imieniu klubu...

    (Poseł Tadeusz Woźniak: Pan powinien reagować.)

    ...Platformy Obywatelskiej głos ma obecnie poseł Jerzy Borowczak.

    Bardzo proszę.

    (Poseł Jacek Kwiatkowski: A czas biegnie.)

    Odliczyliśmy ten czas.

    Poseł Jerzy Borowczak:

    Przed Trybunałem Stanu odpowiedzialność ponoszą: prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, prezes Rady Ministrów, członkowie Rady Ministrów, prezes Narodowego Banku Polskiego, prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby, którym prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, oraz naczelny dowódca Sił Zbrojnych. Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą także marszałek Sejmu i marszałek Senatu w zakresie, w jakim tymczasowo zastępują głowę państwa. Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie i senatorowie prowadzący działalność gospodarczą, osiągający korzyści również z nabywania majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego.

    Niektóre ekipy rządowe urządziły sobie z trybunału polityczną salę gimnastyczną, wykorzystując do nieodpowiedzialnej zabawy politycznej również inny organ konstytucyjny - prokuraturę. Takim najlepszym przykładem dowodzącym instrumentalnego traktowania Trybunału Stanu jest głośny przypadek byłego ministra skarbu Emila Wąsacza. Sejm RP większością 363 głosów podjął 27 lipca 2005 r. decyzję o postawieniu przed Trybunałem Stanu Emila Wąsacza. Natomiast 18 września 2006 r. Emil Wąsacz został spektakularnie zatrzymany i wieziony przez całą Polskę do Gdańska na przesłuchanie do prokuratury. Cała ta akcja odbywała się w ramach igrzysk politycznych rozgrywanych przez ówczesny rząd Prawa i Sprawiedliwości i pod osobistym nadzorem ministra sprawiedliwości...

    (Poseł Tadeusz Woźniak: W lipcu 2005 r.? O czym on mówi?)

    ...i prokuratura generalnego w jednej osobie Zbigniewa Ziobry.

    Należy podkreślić, że postępowanie przed Trybunałem Stanu w sprawie Emila Wąsacza nie zostało zakończone, a postępowanie karne prokuratura przeciąga, aby dotrwać do okresu przedawnienia.

    Podstawą dzisiejszego wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry było długie, żmudne i gruntowne badanie przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu RP. Komisja dotarła do rozlicznych dokumentów wymienionych we wniosku, które ewidentnie wskazują, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Prawa i Sprawiedliwości dopuszczał się łamania prawa w zakresie wykonywania obowiązków ministra konstytucyjnego. Obciążające dla byłego ministra Zbigniewa Ziobry i całej formacji politycznej Prawa i Sprawiedliwości sprawującej wówczas władzę są zeznania najwyższych funkcjonariuszy państwa polskiego wchodzących w skład ekipy rządowej Prawa i Sprawiedliwości. Najbardziej obciążające Zbigniewa Ziobrę zeznania przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej złożył były minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie PiS Janusz Kaczmarek. Podobne obciążające i wskazujące na jednoznaczne łamanie prawa w sprawowaniu urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego przez pana Zbigniewa Ziobrę zeznania złożył ówczesny komendant główny Policji Konrad Kornatowski.

    (Poseł Tadeusz Woźniak: Dla PO.)

    Najbardziej barwne, ale zgodne ze stanem faktycznym zeznania składał nominowany przez rząd PiS na stanowisko prezesa Zarządu PZU SA Jaromir Netzel. Te zeznania oraz setki dokumentów czynią wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie PiS, zasadnym.

    (Poseł Tadeusz Woźniak: PO stanie przed trybunałem.)

    Wszyscy pamiętamy łamanie praw obywatelskich, sprzeczne z prawem testowanie obywateli przez służby specjalne, za co został skazany, co prawda nieprawomocnie, na 3 lata pozbawienia wolności obecny wiceprezes PiS Mariusz Kamiński, ówczesny szef CBA, najbliższy współpracownik ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Długa byłaby lista ludzi, którym złamano życie i karierę, bo taka była filozofia sprawowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, która się sprowadzała do patologicznej zasady: kto nie z nami, ten przeciw nam. Za to ponosi współodpowiedzialność Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego apeluję do Wysokiej Izby i proszę, abyśmy wznieśli się ponad dzielące nas różnice polityczne i ocenili merytorycznie zarzuty wobec byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie PiS Zbigniewa Ziobry, czyli konstytucyjnego strażnika praworządności i sprawiedliwości.

    Wysoki Sejmie! Wniosek przedstawiony przez wnioskodawców o postawienie przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobry jako byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego jest tak solidnie udokumentowany, że nie pozostawia cienia wątpliwości, aby nie mógł być przyjęty jednogłośnie przez Wysoką Izbę. Przyjęcie tego wniosku i postawienie Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie PiS, przed Trybunałem Stanu będzie aktem podnoszącym jakość naszej demokracji i przestrogą dla tych, którzy w sposób nieodpowiedzialny niszczą ciągle młodą naszą demokrację i tym samym niszczą nasze państwo. Dlatego w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wyrażam poparcie dla wniosku o postawienie byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie Prawa i Sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Dziękuję, panie marszałku. (Oklaski)

    (Poseł Krystyna Pawłowicz: Dzięki Bogu.)

    (Poseł Tadeusz Woźniak: Jak mogliście się tak zhańbić!)



Poseł Jerzy Borowczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro


121 wyświetleń