Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

39 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku (druk nr 3615) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 3777).


Poseł Bożena Szydłowska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Zacznę od tego, że nisko ukłonię się wszystkim pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy i podziękuję za to, co robicie. Chciałabym zaprzeczyć temu, co wcześniej mówili moi przedmówcy, że wasza praca ogranicza się tylko do sprawozdawczości i słupków. To są naprawdę bardzo niesprawiedliwe oskarżenia. Przepraszam za moich kolegów posłów.

    Mam jednak pytanie. W przedstawionym przez państwa sprawozdaniu pojawiają się niepokojące informacje na temat nieprawidłowości przy zatrudnianiu. Osoby, które często odwiedzają moje biuro, skarżą się też, że pracodawcy zatrudniają wiele osób na podstawie umów cywilnoprawnych, a nawet w ogóle bez jakiejkolwiek pisemnej umowy. Czy z uwagi na swoje bogate doświadczenie widzicie państwo jakiś sposób na to, aby wyeliminować te zjawiska? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Bożena Szydłowska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji


68 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Bożena Szydłowska - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Szydłowska - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji decyzji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Szydłowska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Szydłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Szydłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Szydłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Szydłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Szydłowska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowych projektach ustaw o: nadzorze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Szydłowska - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Szydłowska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy