Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

41 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym.


Poseł Zbyszek Zaborowski:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Art. 69 traktuje o dochodach przyszłego związku metropolitalnego. W sprawozdaniu komisji jest mowa o tym, że te dochody będzie stanowił udział w PIT w wysokości 5% dodatkowo, oraz mówi się o 4-procentowej składce zainteresowanych samorządów, też liczonej od podatku dochodowego od osób fizycznych. My proponujemy, aby to był 8-procentowy udział w PIT oraz 4-procentowy udział w podatku od osób prawnych, czyli przedsiębiorców, tak aby metropolia również była zainteresowana przyciąganiem inwestorów i tworzeniem nowych miejsc pracy. Dodatkowo na kształt, na podobieństwo innej ustawy samorządowej wpisujemy 2-procentową premię z podatku dochodowego od osób fizycznych na okres pięciu lat po to, żeby zachęcić podmioty do tworzenia metropolii. (Dzwonek) Metropolię będzie powoływał rząd, ale na wniosek zainteresowanych podmiotów, na przykład Torunia i Bydgoszczy.

    Marszałek:

    Dziękuję bardzo.

    Poseł Zbyszek Zaborowski:

    Proszę wszystkich o poparcie tej poprawki...

    Marszałek:

    Dziękuję, panie pośle.

    Poseł Zbyszek Zaborowski:

    ...tym bardziej że klub Platformy Obywatelskiej w trakcie prac komisji na pewnym etapie zgłosił podobne rozwiązanie. Dziękuję bardzo.Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym


132 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy