Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

41 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym.


Poseł Piotr Król:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Chciałbym uprzejmie prosić Wysoki Sejm, ponieważ padło tu wiele półprawd, o to, żeby absolutnie tej poprawki nie przyjmować. To jest ustawa dla całej Polski. Ta ustawa mówi, że Gdańsk, Łódź, Poznań, wszystkie miasta w Polsce, które spełniają kryterium ludnościowe, 500 tys. mieszkańców, będą mogły tworzyć metropolie, ale ta poprawka powoduje, że będzie jedno miasto w Polsce, które takiego wyboru nie będzie miało. Tym miastem miała być Bydgoszcz. Bydgoszcz to nie jest miasto, które jest dzieckiem gorszego boga. My tylko i wyłącznie prosimy Wysoką Izbę o to, żebyśmy mieli takie samo prawo jak Gdańsk, Łódź, Poznań. Bydgoszcz jest ósmym miastem pod względem wielkości w Polsce. Tylko o to prosimy. Dajcie nam możliwość decydowania, bo to jest ustawa dla całej Polski.

    Mam pytanie do pana ministra, żeby to jeszcze raz wybrzmiało na tej sali: Czy jeżeli ta poprawka nie zostanie przyjęta, to jest uniemożliwione tworzenie metropolii bydgosko-toruńskiej? Nie, nie jest utrudnione. Ale jeżeli ta poprawka zostanie przyjęta, to Bydgoszcz będzie jedynym miastem, które nie będzie miało wyboru. I bardzo gorąco państwa proszę o odrzucenie poprawki. (Dzwonek) Nie traktujcie Bydgoszczy jak dziecka gorszego boga. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Poseł Rafał Grupiński: Głosujemy.)Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym


1865 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Komunikaty.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy