Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

41 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym (druki nr 2107 i 3729).


Poseł Piotr Król:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak na gorąco odniosę się do tego, co powiedział pan Antoni Mężydło, ponieważ nie może być tak, że poseł, doświadczony parlamentarzysta przychodzi i wprowadza Wysoką Izbę w błąd. Dlaczego to robi? Bóg jeden wie. Może dlatego, że za ciężko mu było przyjść na posiedzenie Komisji Administracji i Cyfryzacji, na którym dyskutowaliśmy o tej poprawce, o której w tej chwili mówimy. Pana, panie pośle, wtedy na posiedzeniu komisji nie było. Być może jest to jakieś usprawiedliwienie, ale z całą pewnością to nie uprawnia pana do tego, żeby mówić tutaj nieprawdę. To pan powinien wyjaśnić, kto lobbował za tym, że taki dziwaczny zapis znalazł się w projekcie ustawy. To po pierwsze.

    Po drugie, z mównicy sejmowej powiedział pan nieprawdę, mówiąc o tym, że Bydgoszcz sama nie spełnia kryterium metropolitalności. Przypominam panu, że w tym projekcie ustawy znajduje się zapis o 500 tys. mieszkańców, i Bydgoszcz ten warunek spełnia.

    (Poseł Antoni Mężydło: 500 tys.?)

    Nie mówimy tylko o mieście, mówimy też o gminach ościennych. Jak pan dobrze wie, Bydgoszcz ten warunek spełnia. Rozumiem, że ten nieszczęsny zapis został wycofany, ponieważ, jak pan wie, był on niezgodny z konstytucją: jedno jedyne polskie miasto, Bydgoszcz, zmuszał do tego, żeby z niespełna 200-tysięcznym Toruniem... Nie wiem, gdzie pan znajdzie takie niespełna 200-tysięczne metropolie, być może w jakichś państwach afrykańskich. Pytałem o to pana publicznie. Zapytam jeszcze raz: Czy mógłby pan wymienić jedno państwo w Europie, w którym miasta niespełna 200-tysięczne tworzą metropolie, panie pośle? Publicznie dzisiaj pana o to pytam w Sejmie, bo jak widać, na to pytanie od trzech tygodni nie potrafi pan odpowiedzieć.

    Panie ministrze, podejrzewam, że ta akcja, którą pan poseł Mężydło w tej chwili przeprowadza, wynika po prostu z tego, że nie przyszedł na to posiedzenie komisji, nie zabrał głosu, nie wysłuchał argumentów. A w imieniu Bydgoszczan, którzy wybrali mnie, a nie pana posła Mężydłę, oświadczam, że mamy nadzieję, panie ministrze, że nie będziemy jedynym miastem w Europie, które będzie zmuszane do tego, żeby z kimś tworzyć metropolię. Dziękuję bardzo.Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym


2093 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Komunikaty.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy