Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Zbyszek Zaborowski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pan poseł Lenz z Platformy Obywatelskiej zarzucił mojemu koledze prowadzenie kampanii wyborczej w Sejmie. W związku z tym chciałbym się zwrócić do klubu Platforma Obywatelska, a przede wszystkim do rządu, bo to pani premier przedstawiła koncepcję likwidacji ZUS i NFZ jednocześnie - ponieważ starsi ludzie są głęboko zaniepokojeni tą kampanią wyborczą Platformy Obywatelskiej i pytają, jak to będzie wyglądać - o wyjaśnienie tej kwestii. Od czego będzie zależeć wysokość emerytur w sytuacji, kiedy ZUS zostanie zlikwidowany? Jak środki z budżetu będą wydzielane na ten cel? Jak będzie finansowana służba zdrowia? Co się będzie działo po realizacji tego planu, który pani premier Kopacz przedstawiła w ramach kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej? Chciałbym podkreślić, iż zwłaszcza w środowisku ludzi starszych zapanował głęboki niepokój. Uważam, że lepiej byłoby się skoncentrować na likwidacji kolejek w służbie zdrowia, zniesieniu limitów, ponieważ te kolejki są niekiedy faktycznie zastraszające. Na wymianę stawu biodrowego, założenie endoprotezy zapisują na rok Pański 2022. Brzmi to trochę abstrakcyjnie, zwłaszcza dla niektórych emerytów, starszych ludzi, którzy mogą nie doczekać tej niezbędnej operacji. Myślę, że warto zastanowić się nad tym, jak sprawić, żeby system opieki zdrowotnej funkcjonował prawidłowo i udzielał wsparcia wszystkim potrzebującym, a składki trafiały do ZUS w przypadku wszystkich umów o pracę, również cywilnoprawnych. Chodzi o to, żeby ZUS mógł wypłacać emerytury umożliwiające godziwe życie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy seniorom, funkcjonowania systemu emerytalnego oraz jego finansowania


52 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy