Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Józefa Hrynkiewicz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zwracam się do rządu z pytaniem w sprawie ok. 2 mln osób niesamodzielnych, to znaczy osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, z których ok. 2/3 stanowią osoby w wieku podeszłym. Wiele z tych osób nie ma już nie tyle potrzebnej, ale koniecznej do przeżycia opieki. Są to osoby dotknięte wieloma chorobami, żyjące w środowiskach i warunkach, które nie dają im szans na uzyskanie koniecznej pomocy. Są to także osoby często dotknięte zaburzeniami psychicznymi, depresją, demencją. 520 zł czy nawet 800 zł to nie jest kwota wystarczająca do zapewnienia całodobowej, często także specjalistycznej opieki. Tymczasem w Polsce koszt utrzymania w domu pomocy społecznej został przerzucony na rodziny bądź gminy. Ani biedne rodziny, ani biedne gminy nie są w stanie ponieść kosztu od 3 do 5 tys. zł za miesięczne utrzymanie podopiecznego w domu pomocy społecznej. Wiele osób nie chce też korzystać z tych domów. Pytanie do pani minister jest zatem następujące: Jakie państwo proponujecie rozwiązanie tego problemu?

    Następna sprawa dotyczy tego, co koalicja zrobiła z gotowym programem ubezpieczenia od niezdolności do samodzielnej egzystencji, gotowym programem, gotową diagnozą, którą przejęła od zespołu kierowanego przez śp. prof. Religę w roku 2007 r. Próbowaliście państwo skomercjalizować, sprywatyzować usługi dla osób niesamodzielnych. To jest po prostu niemożliwe. Co zrobiliście z tym programem? (Dzwonek) Jeśli nie chcieliście tego programu, to czy macie własny program dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, których w Polsce mamy ok. 2 mln? (Oklaski)Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy seniorom, funkcjonowania systemu emerytalnego oraz jego finansowania


161 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprostowanie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zawodzie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy