Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Bogdan Rzońca:

    Dziękuję bardzo, pani marszałek.

    W 1991 r. prezydent Czechosłowacji Václav Havel, prezydent Węgier József Antall i prezydent Polski Lech Wałęsa w Wyszehradzie zawarli bardzo ważne porozumienie, porozumienie państw Europy Środkowej, które w Europie zostało odnotowane jako porozumienie państw, które chcą być ważnym partnerem Unii Europejskiej i NATO, partnerem broniącym interesów tych trzech, a później, po rozpadzie Czechosłowacji, czterech państw wobec różnego rodzaju problemów, na które zapewne te państwa miały natrafić podczas dalszej współpracy czy to z NATO, czy to z Unią Europejską.

    Kilkanaście godzin temu jedność Grupy Wyszehradzkiej została złamana. Stało się tak za sprawą strony polskiej. Chciałbym zacytować, może nieprecyzyjnie, słowa pana Witolda Waszczykowskiego, zawodowego dyplomaty, który jednoznacznie ocenia tę sytuację: Bruksela doprowadziła do złamania jedności Grupy Wyszehradzkiej, a w przyszłości może dokonać także innych aktów łamania postaw przedstawicieli państw narodowych w Unii Europejskiej. To bardzo źle wróży działaniom państw narodowych w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Bogdan Rzońca - Oświadczenie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Oświadczenie poselskie.


496 wyświetleń