Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (druki nr 3859 i 3944).


Poseł Maria Zuba:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Mam zaszczyt w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko co do projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej z druku nr 3944.

    Pragnę z uznaniem odnieść się do tempa prac Komisji Finansów Publicznych nad tą ustawą. Przypomnę, że ogólnopolska debata na temat trudnej sytuacji finansowej Polaków, w większości młodych ludzi, którzy nie chcą wyjeżdżać do Londynu czy Berlina, lecz chcą swoją przyszłość budować w swoim kraju i zaciągnęli kredyt na zakup mieszkania, trwa od jesieni ubiegłego roku. Dobrze, że teraz, na pięć minut przed końcem kadencji, rząd zainteresował się ich problemem. W dniu 4 września posłowie Platformy Obywatelskiej przedłożyli przygotowany przez rząd projekt do laski marszałkowskiej. Tryb i styl pracy posłów PO i PSL na posiedzeniach komisji sejmowej w dniach 22 i 23 września udowadnia, że rządzący chcą wykonać gest w stosunku do kredytobiorców. Liczba poprawek, które zostały zgłoszone i były rozpatrywane 22 i 23 września, tak naprawdę potwierdza, że ten projekt nie został dopracowany, że już na starcie nie był to projekt dobry. Zresztą złożenie przed momentem kolejnych poprawek jeszcze bardziej to dokumentuje. Szkoda, że rząd przez długi czas był głuchy na argumenty przedstawione w tej sprawie przez opozycję, a dopiero argument dotyczący zbliżających się wyborów przebił mur niemocy rządu.

    Wysoka Izbo! Podczas pierwszego czytania poseł Prawa i Sprawiedliwości pani Gabriela Masłowska w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości krytycznie odniosła się do propozycji rządu, aby w procedurę wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej włączać starostę. W tej dziwnej konstrukcji bankowo-administracyjnej dostrzegaliśmy wiele niebezpieczeństw wynikających m.in. z tajemnicy umów zawartych między bankiem a kredytobiorcą. Przyjęte w dniach 22 i 23 września przez Komisję Finansów Publicznych poprawki wyłączają starostę z tego procesu, zaś przyjęte zmiany w zakresie kryteriów, jakie musi spełnić kredytobiorca, aby otrzymać pomoc, zwiększyły możliwość skorzystania ze wsparcia w szerokim zakresie. Ponadto przyjęte przez Komisję Finansów przepisy dotyczące kryteriów poprawiają przejrzystość całej procedury. A zatem ostateczny kształt projektu ustawy, który jest w dużym stopniu odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, i to trzeba przyznać, oraz przyjęte tempo pracy nad nim są dowodem na to, że jak rząd ma motywację i chce, to potrafi nawet zastosować dylatację czasową. Niestety rząd nie ma woli, aby z tego doświadczenia skorzystać przy pracach nad prezydenckim projektem ustawy w sprawie obniżenia wieku emerytalnego. Szkoda, gdyż Polacy oczekują na rozwiązania proponowane przez prezydenta Dudę.

    Wysoka Izbo! Był okres wzrostu gospodarczego, kiedy młodzi Polacy czuli się bezpiecznie i sięgali po kredyty. To był czas rządu Prawa i Sprawiedliwości. Przyszły rządy PO i PSL-u, wzrosło bezrobocie, Polacy stracili stabilizację finansową. Wielu Polaków nie ma mieszkań, nie ma też kapitału na ich zakup, a jednocześnie boi się korzystać z kredytów bankowych. W efekcie za rządów PO i PSL-u z roku na rok maleje liczba mieszkań oddawanych do użytku. Mam nadzieję, że rozwiązania prawne proponowane w tym projekcie ustawy będą dawały rzeczywiste wsparcie kredytobiorcom (Dzwonek) znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i że będą oni z nich korzystać. Musimy pamiętać, że ten projekt dotyczy tylko pomocy udzielanej kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyty na mieszkania, a dziś są w trudnej sytuacji, czyli tylko pomocy udzielonej niewielkiej grupie kredytobiorców. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej


197 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy