Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki nr 3773 i 3910).


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym podziękować przedstawicielom klubów parlamentarnych za udział w debacie, za poparcie zmian w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Chcę też zwrócić uwagę na to, że jest to projekt poselski, który uzyskał rekomendację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Taką też rekomendację przygotował rząd do uzgodnień międzyresortowych, natomiast dzisiaj ostatecznego stanowiska rządu co do tego projektu jeszcze nie ma.

    Jeżeli chodzi o kwestie, które pan poseł poruszył, chcę zwrócić uwagę, że marszałkowie realizują to zadanie w ramach swoich możliwości. Skutki wprowadzenia tego projektu, jeżeli chodzi o finanse, nie zostały obliczone, ponieważ uznano, że ten projekt jest kontynuacją, jest to realizowane, a my porządkujemy tutaj jak gdyby sytuację wynikającą z interpretacji prawnych. Dlatego też dobrze się stało, że w projekcie poselskim precyzuje się, w jaki sposób będzie prowadzona procedura dotycząca naliczania opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji i komu będą przypisane przychody z tejże działalności. Środki, jak wiemy, są gromadzone na koncie marszałka i są w 100% wydatkowane na remonty dróg gruntowych. Budżet w skali roku to ok. 172 mln zł. Dziękuję, panie marszałku. (Oklaski)Poseł Kazimierz Plocke - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych


128 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Kazimierz Plocke - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Plocke - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Plocke - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskich oraz przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Plocke - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Plocke - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Plocke - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Plocke - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Plocke - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy