Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (druki nr 3835 i 3894).


Poseł Zbyszek Zaborowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W Imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie 27 kwietnia br.

    Porozumienie jest ściśle związane z umową zawartą między rządem Rzeczypospolitej Polski a rządem Stanów Zjednoczonych dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących. Ta umowa była już weryfikowana po dojściu do władzy administracji demokratycznej w Stanach Zjednoczonych w 2009 r. Doszło do analizy, przeglądu, można powiedzieć, systemu obrony przeciwrakietowej. Prezydent Barack Obama ogłosił decyzję o modyfikacji architektury amerykańskiej obrony przeciwrakietowej w Europie. Z rakiet balistycznych dalekiego zasięgu zmieniono koncepcję na rozmieszczenie w Rzeczypospolitej Polskiej bazy z rakietami przechwytującymi bazowania naziemnego typu SM-3. A więc de facto chodzi o obronę Europy przed atakiem rakietowych pocisków balistycznych krótkiego, średniego i pośredniego zasięgu.

    Siłą rzeczy w 2010 r., kiedy podpisano stosowny protokół, trzeba było podjąć rozmowy nad porozumieniem technicznym dotyczącym funkcjonowania bazy, która ma być budowana w Redzikowie, w Polsce, w latach 2016-2018. Jak rozumiem: terminy są aktualne. Wynegocjowano porozumienie, które dotyczy kwestii technicznych, a więc prowadzonych prac budowlanych, kształtowania polityki przestrzennej oraz ustalania zasad zagospodarowania i zabudowy, użytkowania nadajników elektromagnetycznych oraz urządzeń inicjowanych elektrycznie, lotów statków powietrznych w przestrzeni powietrznej nad bazą i wokół bazy. Można powiedzieć, że są w zasadzie dwa reżimy, jeżeli idzie o odległość od miejsca, w którym znajduje się radar, a więc 1600 m ta bliższa i do 35 km - tam będą obowiązywać ograniczenia w planowaniu przestrzennym i w inwestycjach. Te ograniczenia zostały zakomunikowane samorządom z pewnym wyprzedzeniem, de facto zostały uzgodnione w odniesieniu do dotychczasowych instalacji, jak rozumiem, tak że budowle w zasadzie nie będą demontowane. Dotyczy to również siłowni wiatrowych, o których traktuje jeden z załączników.

    Można powiedzieć, że porozumienie umożliwi podjęcie realnych prac budowlanych i, w ostatecznym rozrachunku, instalację bazy, która ma stanowić o wzmocnieniu obronności Europy, również naszego kraju, jeżeli idzie o zagrożenie pociskami o krótkim, średnim i pośrednim zasięgu. W tym układzie rzeczy ta wtórna w stosunku do pierwotnej koncepcja lepiej zabezpiecza interesy Europy niż pierwotna, która dotyczyła przede wszystkim bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

    Mój klub opowiada się za ratyfikacją porozumienia i da temu wyraz w stosownym głosowaniu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.


83 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy